Nagrody

Osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału są doceniane w kraju i za granicą.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Rok 2024

Dr inż. Marcin Cichy otrzymał I nagrodę w XV konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę naukową 2021-2022, w kategorii prace doktorskie.

 

Rok 2020

Image
strategie rozwoju przedsiębiorstw
Image
nagroda PAN

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę indywidualną Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w XIII Konkursie na Prace Naukowe w zakresie nauk o zarządzaniu powstałe w latach 2016-2018, w kategorii: monografie jednoautorskie za monografię pt. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie w 2018.    

 

 

 

Rok 2019

Image
wyróżnienie

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk została wyróżniona w finale konkursu na najlepszy artykuł X Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ.

 

 

 

Image
Chybalski - dyplom

 

Prof. dr hab. Filip Chybalski otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w konkursie na najlepsze publikacje z zakresu pracy, polityki społecznej i zarządzania zasobami ludzkimi, wydane w 2018 roku, za monografię pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa 2018.    

 

 

 

Image
Cybalski - dyplom 2

Prof. dr hab. Filip Chybalski otrzymał nominację do nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za monografię pt. Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej. Studium teoretyczno-empiryczne, C.H. Beck, Warszawa 2018.    

 

 

 

 

 

Image
award for the best paper

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, profesor uczelni, otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł zgłoszony na 21st International Conference MEKON 2019, Ostrava, Czechy. Tytuł artykułu: Circular economy concept from the perspective of manufacturing industry.

 

 

 

Rok 2018

Image
Best Paper Award, Society of Business Excellence

Dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni, dr inż. Michał Nowicki, dr inż. Katarzyna Szymańska otrzymali nagrodę zespołową Best Paper Award, Society of Business Excellence, Romania za artykuł: Openness to co-creation as a method of reducing the complexity of the environment and dynamizing companies’ competitive advantages.   

 

 

 

 

Image
The best oral presentation oraz The best paper w ramach sesji„Textile management”

Dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni otrzymała nagrody The best oral presentation oraz The best paper w ramach sesji „Textile management” podczas at 8-th International Conference of Applied Research on Textile, CIRAT-8, The Tunisian Association of Textile Researchers “ATCTex, Tunezja, za prezentację „Comparative Analysis of Apparel Consumer Purchase Criteria Across Countries -Conclusions For Circular Economy”.    

 

 

 

Rok 2017

Image
ENRSP

Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni, otrzymała nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Network for Research on Supplementaiy Pensions (ENRSP) za najlepszą publikację naukową o tematyce emerytalnej za artykuł: Marcinkiewicz E., Chybalski F., 2017, A new proposal of pension regimes typology: empirical analysis of the OECD countries, Journal of Economic Policy Reform.

 

 

 

 

Image
Best Junior Contribution to the Intangibles & IC Theory & Practice

Dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni, otrzymał nagrodę Best Junior Contribution to the Intangibles & IC Theory & Practice” 13th Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital, Ancona, Italy.

 

 

 

Image
Production and Management in Industry

Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, profesor uczelni, otrzymał wyróżnienie za prezentację artykułu podczas Międzynarodowej Konferencji “Production and Management in Industry”, Zakopane, tytuł artykułu: Environmental performance of kettle production: product life cycle assessment, Management Systems in Production Engineering.    

 

 

Image
ICEBM

Dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni, otrzymała nagrodę Best Paper Award podczas IASTEM-156th International Conference on Economics and Business Management (ICEBM), Berlin, Niemcy.

 

 

 

Rok 2015

Image
Zarządzanie Rozwojem Organizacji

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk zajęła I miejsce w finale konkursu na najlepszy artykuł VIII Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Rozwojem Organizacji” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania PŁ.

 

 

 

 

Image
Edyta Marcinkiewicz

Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni, otrzymała wyróżnienie w finale konkursu na najlepszy artykuł VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” za artykuł pt. Zachowania stadne i konkurencja na rynku OFE. Badanie empiryczne z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej.

 

 

 

Image
Dariusz Klimek

Dr Dariusz Klimek otrzymał nagroda za najlepszą publikację naukowo-badawczą opublikowaną w 2015 roku, przyznaną przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

 

 

Image
wyróżnienie

Dr Dariusz Klimek otrzymał wyróżnienie dla autora pracy w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Przyznane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 

Rok 2014

Image
 Edyta Marcinkiewicz - dyplom

Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni, otrzymała wyróżnienie w finale konkursu na najlepszy artykuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” za artykuł pt. Zależność między wynagrodzeniem kadry zarządzającej w spółkach notowanych na rynkach giełdowych a wynikami spółek.

 

 

 

Image
Katarzyna Boczkowska

Dr inż. Katarzyna Boczkowska otrzymała wyróżnienie za najlepszy artykuł VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji”; artykuł pt. Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach –wyniki badań.

 

 

 

Image
Karol Marek Klimczak

Dr hab. Karol Marek Klimczak, profesor uczelni, otrzymał wyróżnienie Highly Commended Paper, Accounting Research Journal. 

 

 

 

 

 

 

Rok 2012

Image
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę indywidualną Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w X Konkursie na Najlepsze Prace Naukowe w zakresie Nauk o Zarządzaniu powstałych w latach 2010-2011 w kategorii: prace habilitacyjne za monografię pt. Relacje między strategią astrukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii wydaną przez Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej w 2011 r.

 

 

 

 

Image
Małgorzata Koszewska

Dr hab. Małgorzata Koszewska, profesor uczelni otrzymała nagrodę podczas ogólnopolskiej XV jubileuszowej Konferencji „Zachowania Konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością", 2012, za artykuł o szczególnych walorach naukowych i poznawczych – certyfikat najwyższej jakości (High Quality Article) Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na sposób zachowania konsumentów na rynku tekstylno-odzieżowym.

 

 

 

 Rok 2011

Image
 Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska otrzymała nagrodę za najlepszy referat (“The excellent paper”) przyznaną przez Komitet 2011 2nd International Conference on Economics, Business and Management, 25–26 November 2011. Zaprezentowano referat pt. „Flexibility of strategy in high-tech enterprises”.

 

 

 

 

 

Roczne podsumowanie wyróżnień otrzymanych przez pracowników jednostek Wydziału przyznanych przez JM Rektora Politechniki Łódzkiej

Image
wykres

Strona dziala - zabbix