Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie

Image
województwo łódzkie - logo

Współpraca Wydziału z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie ma na celu stworzenie narzędzi do monitorowania procesów gospodarczych w województwie łódzkim w ramach działań, polegających na podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, wsparciu MŚP, jak również w trakcie rozwijania współpracy między sferą nauki i gospodarki, rozumianych szerzej jako rozwój przedsiębiorczości.

 

Treść (rozbudowana)
Baza danych jednostek naukowo-badawczych, działających w województwie łódzkim oraz jednostek, wspierających rozwój MSP
0
Baza patentów, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz znaków towarowych powstałych w regionie łódzkim w latach 2018–2022
0
Baza wskaźników publikowanych przez GUS, pozwalających na monitoring procesów gospodarczych w województwie łódzkim na tle sytuacji w Polsce
0
Dobre praktyki komercjalizacji

SATT Paris Saclay

Spotkanie w „Europejskiej Dolinie Krzemowej” zlokalizowanej pod Paryżem z dyrektorem Centrum –  Xavierem Apolinarskim oraz Michaelem Fournier – członkiem Zarządu French Tech Paris-Saclay oraz zwiedzanie Salonu Technologicznego. 

Image
Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay
Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

 

Image
Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay w dniu 25.10.2022
Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay w dniu 25.10.2022

 

 

Image
Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay cz1
Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

 

 

 

Image
Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay
Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay
Image
Zwiedzanie Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay
Zwiedzanie Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

 

Image
Przy tablicy informacyjnej w Salonie Technologicznym SATT Paris Saclay
Przy tablicy informacyjnej w Salonie Technologicznym SATT Paris Saclay

Więcej informacji o wizycie:

https://www.zu.p.lodz.pl/z-wizyta-w-europejskiej-dolinie-krzemowej

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991120924276109313?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6991120924276109313%29

https://www.linkedin.com/posts/satt-paris-saclay_valorisation-activity-6990962735492517888-lrMT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

 

MIT (Massachusetts Institute of Technology)

Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, Dyrektorem MIT Technology Licensing Office (TLO)Text belowext below.

Image
Główny budynek MIT
Główny budynek MIT
Image
Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, w biurze TLO MIT
Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, w biurze TLO MIT
Image
wartości MIT
Wartości MIT
Image
wejście do biura TLO MIT
Wejście do biura TLO MIT
Image
Schemat działania w TLO MIT
Schemat działania w TLO MIT
Więcej informacji o wizycie:

https://zu.p.lodz.pl/dobre-praktyki-z-mit-i-harvardu

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994994045286531072/

 

Harvard University

Spotkanie na Uniwersytecie  Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii (Office of Technology Development) z YELENĄ BISHARYAN, PHD Director of Business Development.

Image
Wizyta na Uniwersytecie Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii
Wizyta na Uniwersytecie Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii
Image
Spotkanie z Yeleną Bisharyan na Uniwersytecie Harwarda
Spotkanie z Yeleną Bisharyan na Uniwersytecie Harwarda
Image
Przy pomniku Johan Harvarda
Przy pomniku Johan Harvarda
Image
Na kampusie Harvard University
Na kampusie Harvard University
Więcej informacji o wizycie:

https://zu.p.lodz.pl/dobre-praktyki-z-mit-i-harvardu

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996602867750985728?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

Columbia University

Spotkanie na Columbia Uniwersytecie  z Prorektorem Orinem Herskowitz  pełniącym rolę Dyrektora Zarządzającego Columbia Technology Ventures.

Image
Tablica informacyjna w Columbia University
Tablica informacyjna w Columbia University
Image
Wywiad z Orinem Herskowitz
Wywiad z Orinem Herskowitz
Image
Oczekiwanie na zaplanowany wywiad
Oczekiwanie na zaplanowany wywiad
Image
Spotkanie z Orinem Herskowitz
Spotkanie z Orinem Herskowitz
Image
Korytarz wejściowy do Columbia Technology Ventures
Korytarz wejściowy do Columbia Technology Ventures
Image
Główne wejście do Uniwersytetu Columbia
Główne wejście do Uniwersytetu Columbia
Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_another-good-practices-are-recognised-activity-6996836658255958016-kpf-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://zu.p.lodz.pl/jak-robia-w-nowym-yorku

 

Princeton University

Spotkanie z John F. Ritter, dyrektorem Biura Licencjowania Technologii (Office of Technology Licensing) Uniwersytetu Princeton.

Image
Spotkanie z John F. Ritter w jego biurze
Spotkanie z John F. Ritter w jego biurze
Image
Główne wejście na Uniwersytet Princeton
Główne wejście na Uniwersytet Princeton

 

Image
Wywiad z John F. Ritter
Wywiad z John F. Ritter
Image
Biuro TLO w Uniwersytecie Princeton
Biuro TLO w Uniwersytecie Princeton

 

Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_at-princeton-university-we-have-met-with-activity-6998147166644948992-YqZI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://zu.p.lodz.pl/jak-robia-w-nowym-yorku

 

Stanford University

Spotkanie na Uniwersytecie Stanforda z dr Cheryl Cathey, menadżerem  ds. licencji w zakresie nauk o życiu.

Image
Wejście do OTL w Uniwersytecie Stanforda
Wejście do OTL w Uniwersytecie Stanforda
Image
Główny punkt widokowy na kampusie Uniwersytetu Stanforda
Główny punkt widokowy na kampusie Uniwersytetu Stanforda
Image
Biuro OTL na Uniwersytecie Stanforda
Biuro OTL na Uniwersytecie Stanforda
Image
Prototyp wyszukiwarki google
Prototyp wyszukiwarki google
Image
Wywiad z Cheryl Cathey
Wywiad z Cheryl Cathey

Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_in-silicon-valley-we-visited-stanford-university-activity-6999257800354746368-eYpE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

University of California, Berkeley

Spotkanie na University of California, Berkeley z Laleh Shayesteh, Dyrektorem Administracyjnym i Zastępcą Dyrektora Biura Licencjonowania Technologii oraz Andreą McEvoy, Dyrektorem ds. Obsługi Klienta, Własności Intelektualnej i Sojuszy Badań Przemysłowych (IPIRA).

Image
Wizyta na University of California, Berkeley
Wizyta na University of California, Berkeley
Image
Wywiad z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
Wywiad z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy

 

Image
Tablica informacyjna o OTL University of California w Berkeley
Tablica informacyjna o OTL University of California w Berkeley

 

 

Image
W biurze OTL z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
W biurze OTL z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
Image
W biurze OTL z z Andreą McEvoy
W biurze OTL z z Andreą McEvoy

Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_in-silicon-valley-we-visited-stanford-university-activity-6999257800354746368-eYpE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 

CALTECH (California Institute of Technology)

Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina, Dyrektorem ds. Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych.

Image
Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina
Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina
Image
Budynek CALTECH
Budynek CALTECH
Image
Sala noblistów w CALTECH
Sala noblistów w CALTECH
Image
Biuro Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych
Biuro Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych
Image
Kampus CALTECH
Kampus CALTECH
Image
Wywiad z Fredericiem Farina
Wywiad z Fredericiem Farina
Image
Oczekiwanie na wywiad z Fredericiem Farina
Oczekiwanie na wywiad z Fredericiem Farina

Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_as-the-last-but-not-least-was-california-activity-6999817468458242048-y7eg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

https://zu.p.lodz.pl/komercjalizacja-wiedzy-w-kalifornii

 

University of Oulu

Spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji (University Innovation Centre) w Oulu z Pekka Räsänen (Innovation manager)  oraz Kaisa Still (Manager, Business Collaboration). Uniwersyteckie Centrum Innowacji  jest wspólne dla Uniwersytetu Oulu i Oulu University of Applied Sciences. Pomaga wykorzystywać w przemyśle i biznesie wyniki badań, wspiera również naukowców i biznes we wzajemnej współpracy.

 

Image
przed wejściem do Uniwesytetu w Oulu
Przed wejściem do Uniwesytetu w Oulu

 

Image
spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu
Spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu

 

Image
wywiad w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu
Wywiad w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu

Więcej informacji o wizycie:

https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_kolejna-inspirujaca-dyskusja-na-temat-dobrych-activity-7007013933710499841-xRaN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

0
Seminarium

SEMINARIUM

JAK WZMOCNIĆ SZANSE NA KOMERCJALIZACJĘ
W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym
przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Celem seminarium jest:

· wskazanie rozwiązań w obszarze komercjalizacji stosowanych przez czołowe uczelnie na świecie,
· prezentacja rzeczywistych przykładów komercjalizacji z województwa łódzkiego,
· dyskusja dotycząca stymulatorów i barier przedsiębiorczości akademickiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

Już dziś można zarejestrować swój udział poprzez wypełnienie formularza:

Image
kod qr

Prosimy o rejestrację najpóźniej do 13 grudnia br.

 

 

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w seminarium. Cieszymy się, że mogliśmy się podzielić dobrymi praktykami zebranymi w  trakcie wizyt studyjnych na uczelniach amerykańskich i europejskich. Dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami spółkom spin off PŁ:

  1. CCube (https://c-cube.tech/)  z 8 miesięcy działalności prezentowanej przez dr hab. inż. Jacka Sawickiego, prof. PŁ.
  2. Hart-Tech (https://hart-tech.pl/) z 13 lat działalności prezentowanej przez prof. dr hab. inż. Piotra Kulę.
  3. Idea Developer (www.ideadeveloper.pl) z 7 lat działalności prezentowanej przez dr inż. Pawła Pietrasa.

Oraz burzliwą i jakże znaczącą dyskusję nt. ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” w panelu prowadzonym przez: prof.  dr hab. inż. Magdalenę Grębosz-Krawczyk, którego gośćmi byli dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ; dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ; dr Maciej Szczepańczyk.

 

Image
otwarcie przez Dziekana Wydziału OiZ prof. dr hab. inż. A. Zakrzewską-Bielawską
Otwarcie przez Dziekana Wydziału OiZ prof. dr hab. inż. A. Zakrzewską-Bielawską
Image
prezentacja CCube w wykonaniu dr hab inz J. Sawickiego
Prezentacja CCube w wykonaniu dr hab. inż. J. Sawickiego

 

 

Image
otwarcie seminarium przez ProRektora PŁ prof. dr hab. inż. P. Strumiłło
Otwarcie seminarium przez Prorektora PŁ prof. dr hab. inż. P. Strumiłło
Image
prezentacja Hart-Tech w wykonaniu prof dr hab. inż. P. Kuli
Prezentacja Hart-Tech w wykonaniu prof. dr hab. inż. P. Kuli

 

Image
panel dyskusyjny ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”
Panel dyskusyjny ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”
Image
prezentacja wyników badań przez dr inż. I. Staniec
Prezentacja wyników badań przez dr inż. I. Staniec

 

 

0
Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022

W ramach XV edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022 w dniu 16.12.2022 na panelu 38 pt. „Dobre praktyki komercjalizacji wiedzy z uczelni biznesu. Doświadczenia czołowych uczelni na świecie” przedstawiono dobre praktyki w zakresie komercjalizacji w jednostkach naukowo-badawczych na świecie, a także przedyskutowano możliwości implementacji do łódzkich uczelni  najlepszych modeli i form transferu wiedzy. Dyskusję prowadziła prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, a prelegentami byli:
dr n.med. Bartłomiej Grobelski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
Adam Kaźmierczak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego;
Zbigniew Szamel, Prezes Zarządu TULVENTURE Sp. z o.o., dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Politechniki Łódzkiej.

Image
moderator i prelegenci panelu 38
Moderator i prelegenci panelu 38
Image
slajd otwierający panel 38
Slajd otwierający panel 38
Image
zespół realizujący projekt
Zespół realizujący projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KOMERCJALIZACYJNEGO JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

0
WALORYZACJA WIEDZY NA POZIOMIE REGIONALNYM

1. Dublin City University

Image
Dublin City University1
Image
Dublin City University2
Image
Dublin City University3

Spotkanie w Dublin City University z Ronan Cunningham - Director of DCU Invent  oraz  Peter Olwell -IP Operations Manager

 

2. Trinity College

Image
Trinity College3
Image
Trinity College2

 

Image
Trinity College1

 

Spotkanie   w Trinity College z Dr Chris Keely - Starszym Menedżerem ds. Rozwoju Biznesu (Senior Business Development Manager). Uczestnictwo  w seminarium  w Biurze Partnerstwa Korporacyjnego i Wymiany Wiedzy (Office of Corporate Partnership and Knowledge Exchange) reprezentowanym przez: Audrey Crosbie (Industry Liason Manager), Dr John Whelan (ICT Commercialisation Manager), Dr Gordon Elliott (Senior Patents and Licensing Manager), Dr Graham McMullin (Senior Operations Manager), Dr Samantha Williams (Licensing Manager), Emma O’Neill (Technology Transfer Case Manager - Life Sciences), Joey Harkins (Consultancy Development Manager), Virginie Tracey (Consultancy Development Officer), Aoife Tierney (IP Development Manager), Neil Gordon (Startup Development Manager), Dr Joanne Conroy (Consultancy Development Manager), Anthony O’Callaghan (Business Analytics) and Lyn O’Reilly (Paralegal Officer).

 

3. Munster Technological University in Cork

Image
Munster Technological University in Cork1
Image
Munster Technological University in Cork2
Image
cork

Spotkanie z Josette O'Mullane - Innovation & Enterprise Manager oraz  Kyra Dunne - Innovation & Enterprise Projects Executive.

 

4. University of Limerick

Image
University of Limerick1
Image
University of Limerick2
Image
University of Limerick3

Spotkanie z Paul Dillon, Director, Technology Transfer Office, Margaret Lawlor, Case Manager, Life Sciences, Technology Transfer Office oraz   Katrina Bradley, Business Engagement Manager, Technology Transfer Office.
 

5. European Commission for Research and Innovation

Image
European Commission for Research and Innovation3
Image
European Commission for Research and Innovation2
Image
European Commission for Research and Innovation1

Spotkanie z HAAVISTO Kirsi - Head of the unit, European Commission, DG Research & Innovation Unit E.2 – Valorisation policies and IPR,   EEROLA Iiro - Police Officer Valorisation policies and IPR, Federica Baldan, Legal and Policy Officer - DG Research and Innovation oraz JAGODĄ JANIAK - naczelnik Departamentu Współpracy Międzynarodowej Polskiego Urzędu Patentowego.
 

6. Amsterdam UMC

Image
Amsterdam UMC3
Image
Amsterdam UMC2
Image
Amsterdam UMC1

Spotkanie w THE VALORISATION CENTRE of Amsterdam UMC z Joris Heus - Director Office Amsterdam UMC.

 

7. Universite de Montreal

Image
Universite de Montreal2
Image
Universite de Montreal2

Spotkanie w Centrum Badań, Rozwoju i Innowacji z Marie-Claude Lemire, dyrektorem programu Millenium i Lyndą Adam,  dyrektorem Transferu Technologii – Innowacji-Partnerstwa, Biura Usług Badawczych.

 

8. HEC Montreal (Québec)

Image
HEC Montreal (Québec) 1
Image
HEC Montreal (Québec) 2
Image
HEC Montreal (Québec) 3

Spotkanie z Thomas Gulian, Ph.D. - Conseiller Recherche-Valorisation-Transfer.

 

9. McGill University

Image
McGill University3
Image
McGill University2
Image
McGill University1

Spotkanie w Biurze Badań i Innowacji z Mark Weber – dyrektorem, Junji Nishihata - starszym doradcą ds. komunikacji; Joanna Hosa -doradcą w zakresie relacji międzynarodowych.

 

10. Toronto Metropolitan University

Image
Toronto1
Image
Toronto2

Spotkanie z Johannes Dyring, Ph.D., Business Development and Strategic Initiatives.

 

11. York University, Toronto

Image
Toronto3
Image
York University, Toronto1

Spotkanie z  Suraj Shah, Commercialization and Strategic Partnerships.

 

12. University of Chicago 

Image
Chicago2

 

 

Image
Chicago3

 

Image
Chicago1

Spotkanie z Bill Payne - Executive Director, Science and Technology.

 

13. University of Malaga

Image
Malaga3
Image
Malaga1
Image
Malaga2


Spotkanie z Jose Antonio Ruiz Jimenez - szefem Działu Transferu Technologii, Alfonso Vilches Navarro – IP menedżerem, Susana Aguilar Castillo – menedżerem od umów i kontraktów.

 

14. UNIWERSYTET LOYOLA Kampus w Sewilli

Image
UNIWERSYTET LOYOLA1
Image
UNIWERSYTET LOYOLA2
Image
UNIWERSYTET LOYOLA3

Spotkanie z Patricią Solero López dyrektorem operacyjnym w Centrum Innowacji Loyola.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dobre praktyki waloryzacji wiedzy”.
We invite you to watch the video "Good practices in knowledge valorisation".

0
Seminarium pt. „Waloryzacja wiedzy – dobre praktyki z Polski i ze świata”

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Waloryzacja wiedzy – dobre praktyki z Polski i ze świata”

organizowanym przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniu 18 grudnia 2023 roku.

Celem seminarium jest:

  • prezentacja rozwiązań w obszarze waloryzacji wiedzy stosowanych przez uczelnie na świecie,
  • wskazanie znaczenia innowacji społecznych,
  • dyskusja dotycząca stymulatorów i barier tworzenia społecznej i gospodarczej wartości z wiedzy.

Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji wśród osób zainteresowanych waloryzacją wiedzy.

MIEJSCE

Politechnika Łódzka
Budynek B17 „Strefa Biznesu”
ul. Wólczańska 221
Sala Hydro (parter)

TERMIN

18.12.2023 r.  w godzinach 9:00-12:15

 

Program seminarium

ulotka_18122023

 

 

Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w seminarium. Cieszymy się, że mogliśmy się podzielić dobrymi praktykami zebranymi w  trakcie wizyt studyjnych. 

 

Image
dyskusje podczas przerwy kawowej
dyskusje podczas przerwy kawowej

 

Image
uczestnicy seminarium
uczestnicy seminarium

 

 

Image
panel dyskusyjny
panel dyskusyjny

 

Image
uczestnicy seminarium2
uczestnicy seminarium2

 

Image
wykład
wykład

 

Image
prelegenci panelu dyskusyjnego
prelegenci panelu dyskusyjnego

 

Image
uczestnicy seminarium 3
uczestnicy seminarium3

 

Image
zespół badawczy z prelegentami w panelu dyskusyjnym
zespół badawczy z prelegentami w panelu dyskusyjnym

 

0
Dobre praktyki waloryzacji wiedzy

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Dobre praktyki waloryzacji wiedzy”.


Dobre praktyki waloryzacji wiedzy zostały przedstawione w następujących publikacjach:

  1. Zakrzewska-Bielawska, A., Flaszewska, S., & Sowa, M. (2024). W kierunku przedsiębiorstwa zrównoważonego: od komercjalizacji do waloryzacji wiedzy. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (197), 55–69. Dostęp do pracy https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4482
  2. Staniec, I., & Sowa, M. (2024). Pomiar społecznego wpływu badań: dążymy do ilościowego określenia wpływu społecznego. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (196). Dostęp do pracy  https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4478
0
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego: mobilizacja, komercjalizacja i waloryzacja wiedzy - dobre praktyki z krajów rozwiniętych i nowo uprzemysłowionych
0

Strona dziala - zabbix