Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie

Image
województwo łódzkie - logo

Współpraca Wydziału z Urzędem Marszałkowskim Województwo Łódzkie ma na celu stworzenie narzędzi do monitorowania procesów gospodarczych w województwie łódzkim w ramach działań, polegających na podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, wsparciu MŚP, jak również w trakcie rozwijania współpracy między sferą nauki i gospodarki, rozumianych szerzej jako rozwój przedsiębiorczości.

 

  Treść (rozbudowana)
  Baza danych jednostek naukowo-badawczych, działających w województwie łódzkim oraz jednostek, wspierających rozwój MSP
  0
  Baza patentów, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz znaków towarowych powstałych w regionie łódzkim w latach 2018–2022
  0
  Baza wskaźników publikowanych przez GUS, pozwalających na monitoring procesów gospodarczych w województwie łódzkim na tle sytuacji w Polsce
  0
  Dobre praktyki komercjalizacji

  SATT Paris Saclay

  Spotkanie w „Europejskiej Dolinie Krzemowej” zlokalizowanej pod Paryżem z dyrektorem Centrum –  Xavierem Apolinarskim oraz Michaelem Fournier – członkiem Zarządu French Tech Paris-Saclay oraz zwiedzanie Salonu Technologicznego. 

  Image
  Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay
  Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

   

  Image
  Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay w dniu 25.10.2022
  Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay w dniu 25.10.2022

   

   

  Image
  Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay cz1
  Obiekty Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

   

   

   

  Image
  Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay
  Spotkanie w siedzibie SATT Paris Saclay
  Image
  Zwiedzanie Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay
  Zwiedzanie Salonu Technologicznego SATT Paris Saclay

   

  Image
  Przy tablicy informacyjnej w Salonie Technologicznym SATT Paris Saclay
  Przy tablicy informacyjnej w Salonie Technologicznym SATT Paris Saclay

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.zu.p.lodz.pl/z-wizyta-w-europejskiej-dolinie-krzemowej

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6991120924276109313?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6991120924276109313%29

  https://www.linkedin.com/posts/satt-paris-saclay_valorisation-activity-6990962735492517888-lrMT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

   

   

  MIT (Massachusetts Institute of Technology)

  Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, Dyrektorem MIT Technology Licensing Office (TLO)Text belowext below.

  Image
  Główny budynek MIT
  Główny budynek MIT
  Image
  Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, w biurze TLO MIT
  Spotkanie z Lesley Millar-Nicholson, w biurze TLO MIT
  Image
  wartości MIT
  Wartości MIT
  Image
  wejście do biura TLO MIT
  Wejście do biura TLO MIT
  Image
  Schemat działania w TLO MIT
  Schemat działania w TLO MIT
  Więcej informacji o wizycie:

  https://zu.p.lodz.pl/dobre-praktyki-z-mit-i-harvardu

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6994994045286531072/

   

  Harvard University

  Spotkanie na Uniwersytecie  Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii (Office of Technology Development) z YELENĄ BISHARYAN, PHD Director of Business Development.

  Image
  Wizyta na Uniwersytecie Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii
  Wizyta na Uniwersytecie Harvarda w Biurze Rozwoju Technologii
  Image
  Spotkanie z Yeleną Bisharyan na Uniwersytecie Harwarda
  Spotkanie z Yeleną Bisharyan na Uniwersytecie Harwarda
  Image
  Przy pomniku Johan Harvarda
  Przy pomniku Johan Harvarda
  Image
  Na kampusie Harvard University
  Na kampusie Harvard University
  Więcej informacji o wizycie:

  https://zu.p.lodz.pl/dobre-praktyki-z-mit-i-harvardu

  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6996602867750985728?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

   

  Columbia University

  Spotkanie na Columbia Uniwersytecie  z Prorektorem Orinem Herskowitz  pełniącym rolę Dyrektora Zarządzającego Columbia Technology Ventures.

  Image
  Tablica informacyjna w Columbia University
  Tablica informacyjna w Columbia University
  Image
  Wywiad z Orinem Herskowitz
  Wywiad z Orinem Herskowitz
  Image
  Oczekiwanie na zaplanowany wywiad
  Oczekiwanie na zaplanowany wywiad
  Image
  Spotkanie z Orinem Herskowitz
  Spotkanie z Orinem Herskowitz
  Image
  Korytarz wejściowy do Columbia Technology Ventures
  Korytarz wejściowy do Columbia Technology Ventures
  Image
  Główne wejście do Uniwersytetu Columbia
  Główne wejście do Uniwersytetu Columbia
  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_another-good-practices-are-recognised-activity-6996836658255958016-kpf-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

  https://zu.p.lodz.pl/jak-robia-w-nowym-yorku

   

  Princeton University

  Spotkanie z John F. Ritter, dyrektorem Biura Licencjowania Technologii (Office of Technology Licensing) Uniwersytetu Princeton.

  Image
  Spotkanie z John F. Ritter w jego biurze
  Spotkanie z John F. Ritter w jego biurze
  Image
  Główne wejście na Uniwersytet Princeton
  Główne wejście na Uniwersytet Princeton

   

  Image
  Wywiad z John F. Ritter
  Wywiad z John F. Ritter
  Image
  Biuro TLO w Uniwersytecie Princeton
  Biuro TLO w Uniwersytecie Princeton

   

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_at-princeton-university-we-have-met-with-activity-6998147166644948992-YqZI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

  https://zu.p.lodz.pl/jak-robia-w-nowym-yorku

   

  Stanford University

  Spotkanie na Uniwersytecie Stanforda z dr Cheryl Cathey, menadżerem  ds. licencji w zakresie nauk o życiu.

  Image
  Wejście do OTL w Uniwersytecie Stanforda
  Wejście do OTL w Uniwersytecie Stanforda
  Image
  Główny punkt widokowy na kampusie Uniwersytetu Stanforda
  Główny punkt widokowy na kampusie Uniwersytetu Stanforda
  Image
  Biuro OTL na Uniwersytecie Stanforda
  Biuro OTL na Uniwersytecie Stanforda
  Image
  Prototyp wyszukiwarki google
  Prototyp wyszukiwarki google
  Image
  Wywiad z Cheryl Cathey
  Wywiad z Cheryl Cathey

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_in-silicon-valley-we-visited-stanford-university-activity-6999257800354746368-eYpE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

   

  University of California, Berkeley

  Spotkanie na University of California, Berkeley z Laleh Shayesteh, Dyrektorem Administracyjnym i Zastępcą Dyrektora Biura Licencjonowania Technologii oraz Andreą McEvoy, Dyrektorem ds. Obsługi Klienta, Własności Intelektualnej i Sojuszy Badań Przemysłowych (IPIRA).

  Image
  Wizyta na University of California, Berkeley
  Wizyta na University of California, Berkeley
  Image
  Wywiad z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
  Wywiad z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy

   

  Image
  Tablica informacyjna o OTL University of California w Berkeley
  Tablica informacyjna o OTL University of California w Berkeley

   

   

  Image
  W biurze OTL z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
  W biurze OTL z Laleh Shayesteh oraz Andreą McEvoy
  Image
  W biurze OTL z z Andreą McEvoy
  W biurze OTL z z Andreą McEvoy

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_in-silicon-valley-we-visited-stanford-university-activity-6999257800354746368-eYpE?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

   

  CALTECH (California Institute of Technology)

  Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina, Dyrektorem ds. Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych.

  Image
  Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina
  Spotkanie w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym z Fredericiem Farina
  Image
  Budynek CALTECH
  Budynek CALTECH
  Image
  Sala noblistów w CALTECH
  Sala noblistów w CALTECH
  Image
  Biuro Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych
  Biuro Innowacji i Partnerstw Korporacyjnych
  Image
  Kampus CALTECH
  Kampus CALTECH
  Image
  Wywiad z Fredericiem Farina
  Wywiad z Fredericiem Farina
  Image
  Oczekiwanie na wywiad z Fredericiem Farina
  Oczekiwanie na wywiad z Fredericiem Farina

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_as-the-last-but-not-least-was-california-activity-6999817468458242048-y7eg?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

  https://zu.p.lodz.pl/komercjalizacja-wiedzy-w-kalifornii

   

  University of Oulu

  Spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji (University Innovation Centre) w Oulu z Pekka Räsänen (Innovation manager)  oraz Kaisa Still (Manager, Business Collaboration). Uniwersyteckie Centrum Innowacji  jest wspólne dla Uniwersytetu Oulu i Oulu University of Applied Sciences. Pomaga wykorzystywać w przemyśle i biznesie wyniki badań, wspiera również naukowców i biznes we wzajemnej współpracy.

   

  Image
  przed wejściem do Uniwesytetu w Oulu
  Przed wejściem do Uniwesytetu w Oulu

   

  Image
  spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu
  Spotkanie w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu

   

  Image
  wywiad w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu
  Wywiad w Uniwersyteckim Centrum Innowacji w Oulu

  Więcej informacji o wizycie:

  https://www.linkedin.com/posts/agnieszka-zakrzewska-bielawska-96a93238_kolejna-inspirujaca-dyskusja-na-temat-dobrych-activity-7007013933710499841-xRaN?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

  0
  Seminarium

  SEMINARIUM

  JAK WZMOCNIĆ SZANSE NA KOMERCJALIZACJĘ
  W JEDNOSTKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym
  przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
  pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
  w dniu 19 grudnia 2022 roku.

  Celem seminarium jest:

  · wskazanie rozwiązań w obszarze komercjalizacji stosowanych przez czołowe uczelnie na świecie,
  · prezentacja rzeczywistych przykładów komercjalizacji z województwa łódzkiego,
  · dyskusja dotycząca stymulatorów i barier przedsiębiorczości akademickiej.

  Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

  Już dziś można zarejestrować swój udział poprzez wypełnienie formularza:

  Image
  kod qr

  Prosimy o rejestrację najpóźniej do 13 grudnia br.

   

   

  Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w seminarium. Cieszymy się, że mogliśmy się podzielić dobrymi praktykami zebranymi w  trakcie wizyt studyjnych na uczelniach amerykańskich i europejskich. Dziękujemy za podzielenie się swoimi doświadczeniami spółkom spin off PŁ:

  1. CCube (https://c-cube.tech/)  z 8 miesięcy działalności prezentowanej przez dr hab. inż. Jacka Sawickiego, prof. PŁ.
  2. Hart-Tech (https://hart-tech.pl/) z 13 lat działalności prezentowanej przez prof. dr hab. inż. Piotra Kulę.
  3. Idea Developer (www.ideadeveloper.pl) z 7 lat działalności prezentowanej przez dr inż. Pawła Pietrasa.

  Oraz burzliwą i jakże znaczącą dyskusję nt. ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” w panelu prowadzonym przez: prof.  dr hab. inż. Magdalenę Grębosz-Krawczyk, którego gośćmi byli dr hab. Edyta Gwarda-Gruszczyńska, prof. UŁ; dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ; dr Maciej Szczepańczyk.

   

  Image
  otwarcie przez Dziekana Wydziału OiZ prof. dr hab. inż. A. Zakrzewską-Bielawską
  Otwarcie przez Dziekana Wydziału OiZ prof. dr hab. inż. A. Zakrzewską-Bielawską
  Image
  prezentacja CCube w wykonaniu dr hab inz J. Sawickiego
  Prezentacja CCube w wykonaniu dr hab. inż. J. Sawickiego

   

   

  Image
  otwarcie seminarium przez ProRektora PŁ prof. dr hab. inż. P. Strumiłło
  Otwarcie seminarium przez Prorektora PŁ prof. dr hab. inż. P. Strumiłło
  Image
  prezentacja Hart-Tech w wykonaniu prof dr hab. inż. P. Kuli
  Prezentacja Hart-Tech w wykonaniu prof. dr hab. inż. P. Kuli

   

  Image
  panel dyskusyjny ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”
  Panel dyskusyjny ”Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”
  Image
  prezentacja wyników badań przez dr inż. I. Staniec
  Prezentacja wyników badań przez dr inż. I. Staniec

   

   

  0
  Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2022

  W ramach XV edycji Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022 w dniu 16.12.2022 na panelu 38 pt. „Dobre praktyki komercjalizacji wiedzy z uczelni biznesu. Doświadczenia czołowych uczelni na świecie” przedstawiono dobre praktyki w zakresie komercjalizacji w jednostkach naukowo-badawczych na świecie, a także przedyskutowano możliwości implementacji do łódzkich uczelni  najlepszych modeli i form transferu wiedzy. Dyskusję prowadziła prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, a prelegentami byli:
  dr n.med. Bartłomiej Grobelski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
  Adam Kaźmierczak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego;
  Zbigniew Szamel, Prezes Zarządu TULVENTURE Sp. z o.o., dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Politechniki Łódzkiej.

  Image
  moderator i prelegenci panelu 38
  Moderator i prelegenci panelu 38
  Image
  slajd otwierający panel 38
  Slajd otwierający panel 38
  Image
  zespół realizujący projekt
  Zespół realizujący projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KOMERCJALIZACYJNEGO JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

   

  0

  Strona dziala - zabbix