Obowiązkowe szkolenia

Obowiązkowe szkolenia dla studentów pierwszego roku studiów w Politechnice Łódzkiej, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych to: 

  • BHP  

(wejdź na virtul.p.lodz.pl, następnie wybierz kolejno WIKAMP, strefa studenta i kurs BHP)  

Szkolenie należy zrealizować w terminie do 30.11.2021 r. W przypadku stwierdzenia nieodbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP w terminie wskazanym przez Prodziekana, studenta można skreślić z listy studentów w trakcie roku akademickiego z powodu stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach.  

  • szkolenie Prawa i Obowiązki Studenta 

(wejdź na samorzad.p.lodz.pl, następnie wybierz kolejno szkolenia, Prawa i Obowiązki Studenta

  • szkolenie biblioteczne  

(wejdź na bg.p.lodz.pl, następnie wybierz kolejno: nauka, szkolenie biblioteczne)

Strona dziala - zabbix