Koordynatorzy i pełnomocnicy wydziałowi

Koordynator ds. współpracy społeczno-gospodarczej
dr inż. Marek Sekieta

Koordynator ds. internacjonalizacji
prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk

Koordynator ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów
dr inż. Dagna Siuda

Koordynator ds. organizacji studenckich
dr Joanna Sośnicka

Koordynator ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska

Koordynator ds. PBL
dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ ds. Centrum Kształcenia Międzynarodowego
dr inż. Małgorzata Gumola-Kardas 
(nieobecna do odwołania, prosimy o kontakt z Prodziekan ds. studenckich dr inż. Katarzyną Szymańską)

Wydziałowy Pełnomocnik ds. równości
dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni

Strona dziala - zabbix