Projekty badawcze

A. Zakrzewska-Bielawska, Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, NCN, OPUS, 2015/17/B/HS4/00982, okres realizacji: 2016-2020.

M. Grębosz-Krawczyk, Nostalgia w zarządzaniu marką, NCN, 2015/17/B/HS4/00945, okres realizacji: 2016-2020.

A. Walecka, Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzys, NCN, 2014/15/D/HS4/01170, okres realizacji: 2014-2020.

D. Siudak, Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa, NCN, 2013/11/B/HS4/00466, okres realizacji: 2014-2018.

A. I. Baruk, Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym – ujęcie modelowe, NCN, 2013/11/B/HS4/00430, okres realizacji: 2014-2017.

M. Grębosz-Krawczyk, Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowych, NCN, 2011/01/D/HS4/03442, okres realizacji: 2011-2015.

R. Blażlak, Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw, MNiSW-NCN, N N115 344238, okres realizacji: 2010-2013.

A. Adamik, Związki partnerskie jako konkurencyjności firm sektora MSP w regionach o głębokiej restrukturyzacji, MNiSW, okres realizacji: 2008-2012.

Strona dziala - zabbix