Szkoła Letnia Zarządzania 2023

Rok 2023 to wyjątkowy rok dla Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości, gdyż to rok kultowej dla środowiska konferencji „Szkoła Letnia Zarządzania”. Organizacja XXII edycji została przyznana Wydziałowi Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W dniach 14-16.06.2023 wydarzenie to zgromadziło w Hotelu Dune w Kołobrzegu ponad 300 gości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tematyka podjętych na SLZ 2023 rozważań dotyczyła „Game Changers nauk o zarządzaniu”, czyli rozpoznania przełomowych dla ewolucji nauk o zarządzaniu trendów, koncepcji, metod, technik, strategii, technologii, a także innych krytycznych punktów zwrotnych. Dyskusja badaczy pozwoliła ustalić stan wiedzy, rozumienie, postrzeganie i umiejętność wykorzystania wyłaniających się w ostatnich latach nurtów badawczych, metod i rozwiązań, które zmieniają sposoby myślenia i działania w zakresie zarządzania organizacjami. Wyłoniła także współczesnych „Game Changers” nauk o zarządzaniu, którzy w swoich kategoriach wyprzedzają ogół badaczy wyznaczając priorytetowe w najbliższych latach obszary i kierunki badawcze.

Galeria:

Image
kamień mocy
Image
komitet
Image
slz
Image
sala 1
Image
slz1

Link strony wydarzenia https://slz.ue.wroc.pl/

Strona dziala - zabbix