Umowy bilateralne

Studenci oraz pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ mają możliwość korzystania z ponad 200 umów bilateralnych z ponad 40 krajów świata. Umowy te zakładają współpracę PŁ zarówno w ramach wymiany pracowników i studentów, jak również wspólnych badań naukowych i publikacji oraz organizacji konferencji i innych wydarzeń międzynarodowych. Umowy te są często podstawą do współpracy międzynarodowej prowadzonej na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Warto wymienić najbardziej aktywne z nich: 

 • University of Brasília (Brazylia) 
 • Grenoble Ecole de Management (Francja) 
 • University of Florence (Włochy) 
 • International for Advanced Mediterranean Argonomic Studies CIHEAM (Włochy) 
 • University of Sonora (Meksyk) 
 • Monterrey Institute of Technology and Higher Education (Meksyk) 
 • Tianjin University of Technology (Chiny) 
 • Inner Mongolia University of Technology (Chiny) 
 • Zhongyuan University of Technology (Chiny) 
 • National Cheng Kung University (Tajwan) 
 • O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (Ukraina) 
 • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute (Ukraina) 
 • National Pedagogical Dragomanov University (Ukraina) 
 • Chernihiv National University of Technology (Ukraina) 
 • V. N. Karazin Kharkiv National University (Ukraina) 
 • National Aviation University (Ukraina) 
 • Ukrainian Academy of Printing (Ukraina) 
 • Belarusian State University (Białoruś) 
 • L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan) 
 • Turan University (Kazachstan) 
 • Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University (Kazachstan) 

Strona dziala - zabbix