Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych

Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania tutaj znajdziesz terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na Politechnice Łódzkiej.

 

Uwaga!

Za zgodą Prorektora ds. kształcenia i w porozumieniu z WRS OiZ zostały wskazane daty trzech dodatkowych zjazdów w każdym z semestrów w r.ak. 2023/24: 

- semestr zimowy:

28 i 29 października 2023 r., 4 i 5 listopada 2023 r., 2 i 3 grudnia 2023 r.,

- semestr letni:

23 i 24 marca 2024 r., 27 i 28 kwietnia 2024 r., 15 i 16 czerwca 2024 r.

 

Informujemy, że możemy wskazać w każdym semestrze, spośród ww. dat, jeden dodatkowy zjazd.

Zajęcia w tym terminie będą odbywały się w trybie zdalnym.

 

 

Strona dziala - zabbix