Oferta współpracy

Zdobyte doświadczenie i wypracowany dorobek badawczy pozwalają nam skierować ofertę współpracy do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, think tanków oraz przedsiębiorstw. Zakres tematyczny naszej oferty obejmuje przede wszystkim:

  • analizy systemów emerytalnych, 
  • analizy rynku pracy, 
  • ocenę skutków regulacji w zakresie sprawozdawczości finansowej, 
  • analizę informacji o przedsiębiorstwie na rynkach finansowych, 
  • opracowywanie raportów tematycznych w zakresie rynków finansowych, 
  • doradztwo w zakresie modelowania rynku energii elektrycznej przy użyciu sieci neuronowych.

Strona dziala - zabbix