Wykaz czasopism

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłasza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)

Wyszukiwarka czasopism punktowanych 

https://czasopisma.webclass.co

Strona dziala - zabbix