Oferta współpracy

Zdobyte doświadczenie oraz dorobek badawczy pozwalają nam skierować ofertę współpracy do naukowców, instytutów badawczych organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, think tanków oraz przedsiębiorstw. Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie opracowania i realizacji wspólnych projektów badawczych. Zakres tematyczny naszej oferty obejmuje analizy dotyczące:

  • możliwości wdrażania modeli GOZ z uwzględnieniem specyfiki branż, przepisów prawnych oraz potrzeb i oczekiwań konsumentów,
  • projektowania produktów i procesów z uwzględnieniem wyzwań społecznych i środowiskowych,
  • środowiskowej oceny cyklu życia wyrobu,
  • możliwości komercjalizacji proekologicznych produktów i usług,
  • optymalizacja procesów z wykorzystaniem koncepcji Lean Management.

Strona dziala - zabbix