Erasmus

Studencie Wydziału,

skorzystaj z możliwości podjęcia studiów zagranicznych za pośrednictwem programu Erasmus+

Zadaniem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu oraz rozwinięcie i pomoc przy przystosowaniu się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych jako zjednoczona Europa. 

Wyjazd zagraniczny w ramach studiów to niezwykłe doświadczenie, dzięki któremu rozwiniesz się naukowo, podszlifujesz znajomość języków obcych, poprawisz swoje perspektywy na rynku pracy, a przede wszystkim zyskasz dużą dawkę niezależności, zaradności i pewności siebie. 

Każdy student Politechniki Łódzkiej ma możliwość: 

  • wyjazdu za granicę na 360 dni na każdym stopniu studiów; 
  • otrzymania stypendium programu Erasmus+; 
  • uzyskania dodatkowego wsparcia od Politechniki Łódzkiej w wysokości 250 EUR; 
  • skorzystania z dodatkowego stypendium dla osób otrzymujących stypendium socjalne oraz osób niepełnosprawnych (POWER). 

Wymiana studentów i wypłata stypendiów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej, z którymi Politechnika Łódzka podpisała umowę na wymianę studencką. 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-studentow-pl/wyjazdy-na-studia/erasm…;

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UBIEGANIA SIĘ O WYJAZD ZAGRANICZNY  

Studia zagraniczne 

dr inż. Dagna Siuda 
Koordynator ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów 
Adres e-mail: dagna.siuda@p.lodz.pl 

Praktyki zagraniczne 

dr inż. Michał Nowicki 
Opiekun ds. praktyk dla studentów studiów stacjonarnych 
Adres e-mail: michal.nowicki@p.lodz.pl 

Biuro Mobilności Studenckiej 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 120 – wyjazdy 
Adres e-mail: erasmus@p.lodz.pl 

Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania 

mgr Elżbieta Olszewska 
Adres e-mail: elzbieta.olszewska@p.lodz.pl 

Strona dziala - zabbix