Obowiązkowe praktyki

Informujemy, że właściwymi osobami do kontaktu w sprawie studenckich praktyk zawodowych są opiekunowie: 

W celu zaliczenia praktyk studenckich konieczne jest zapisanie się na kurs Praktyki” oraz wypełnienie wymaganego formularza wewnątrz kursu.

Sprawozdanie z praktyki w wersji papierowej należy dostarczyć w godzinach konsultacji.

 Szczegółowe wytyczne dostępne są pod adresem (dostępne po zapisaniu się do przedmiotu): 

https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96

UWAGA Studenci dawnego” Instytutu Papiernictwa i Poligrafii w dalszym ciągu realizują praktyki zgodnie z programem praktyk i procedurą obowiązującą przed połączeniem OiZ i IPiP w nowy wydział tj. WZIP. 

Informacja z dnia 04.11.2021 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 66/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Politechnice Łódzkiej zmianie ulega proces organizacji, realizacji i rozliczania praktyk. Zmianie ulegają także wzory dokumentacji (raport z praktyk).

Stare wzorce tracą ważność i nie będą akceptowane.

Szczegółowe informacje o nowej procedurze dostępne są na WIKAMP (dostępne po zapisaniu się do przedmiotu)

https://wzip.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=96

Image
podstawowe informacje

 

 

 

 

 

 

 

Wydziałowi Opiekunowie Praktyk

dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni

dr inż. Michał Nowicki

Strona dziala - zabbix