Współpraca z firmą TÜV NORD

Image
logo czwartki jakości

 

1. Pierwszy “Czwartek Jakości”:

Tematy prezentacji:
1) „Czy jesteś gotowy na cyberatak? Analiza przypadku” – Przemysław Szczurek (trener TÜV NORD)
2) „Zarządzanie ryzykiem w obliczu zmian klimatu wg ISO 14090” – Mariusz Gołąb (trener TÜV NORD)

W dniu 21 kwietnia 2022 r. w Auli Wydziału odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Czwartki Jakości”. Jest to wydarzenie organizowane przez Zakład Jakości i Transferu Technologii we współpracy z jednostką TÜV NORD. Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny – minimum jedno spotkanie raz na kwartał.

„Czwartki Jakości” to cykl spotkań seminaryjnych opartych na formule tzw. „obiadów czwartkowych” wydawanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W epoce oświecenia były to spotkania polskich intelektualistów, podczas których na Zamku Królewskim dyskutowano w nauce i sztuce. Cykl spotkań pod tym szyldem, który wraca po kilku latach nieobecności do Łodzi, stanowi rozwinięcie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Organizacji i Zarządzania a jednostką certyfikującą TÜV NORD Polska.

„Czwartki jakości” w swoim założeniu mają być pomostem pomiędzy światem nauki i biznesu, podczas których będzie poruszana szeroko rozumiana tematyka jakościowa. Nie zabraknie też spotkań branżowych, ukierunkowanych na konkretne gałęzie produkcji i usług. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczestników. Liczymy, że spotkania te staną się miejscem przekazywania wiedzy,  wymiany doświadczeń, wzajemnych dyskusji oraz nawiązywania ciekawych relacji biznesowych.


2. Trzeci “Czwartek Jakości”

 W dniu 24.11.2022 r. odbyło się trzecie Seminarium z cyklu „CZWARTEK JAKOŚCI” Organizowane przez Zakład Jakości i Transferu Technologii Wydziału OiZ PŁ.
Przedstawiciele środowisk biznesowych, pracownicy oraz studenci naszej Uczelni wysłuchali wykładu Pana Ryszarda Jaxa Małachowskiego (TUV NORD Polska) pt: „Zarządzanie bezpieczeństwem. Szanse i ryzyka” , a następnie mieli możliwość sprawdzenia wiedzy w praktyce w ramach warsztatów z szacowania ryzyk dla zdarzeń występujących w życiu organizacyjnym i społecznym. Spotkanie było platformą do wymiany i pogłębiania wzajemnych doświadczeń świata nauki ze strefą biznesu. O zainteresowaniu tematem świadczy liczny udział zgromadzonych gości oraz pytania i dyskusje uczestników w trakcie spotkania i po jego zakończeniu.

Image
czwartek jakości3
Image
czwartek jakości
Image
czwartek jakości2
Image
czwartek jakości4

 

4. Czwarty “Czwartek Jakości”

Kolejna edycja Czwartku Jakości z TUV NORD Polska realizowana wspólnie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej za nami. W dniu 20 kwietnia 2023 r. uczestnicy Seminarium reprezentujący różne gałęzie przemysłu i usług, doskonalili warsztat auditorski dzięki poznaniu wytycznych dotyczących przeprowadzania auditu w ujęciu procesowym. Solidną dawkę wiedzy merytorycznej oraz inspirującymi wskazówkami podzielił się auditor z ponad 30 letnim doświadczeniem Andrzej Żukowski. Wartością dodaną spotkania będzie na pewno wyższa skuteczność i efektywność procesu auditu w naszych organizacjach.​​​​

Image
IMG_1080_0
Image
IMG_1084_0

 

5. Piąty “Czwartek Jakości”

Czym jest Kultura Bezpieczeństwa Żywności i jak ją budować w organizacjach łańcucha spożywczego? Na te pytania poznali odpowiedź licznie zgromadzeni uczestnicy kolejnego Czwartku Jakości z TUV NORD Polska organizowanego przez Zakład Jakości i Transferu Technologii w dniu 15 czerwca 2023 r.
Przewodnikiem po temacie była Katarzyna Krążyńska-Winnicka (Kierownik jednostki certyfikującej Wyrobu TUV NORD), która przedstawiła teoretyczne filary oraz audytorskie doświadczenie związane z aspektami kultury bezpieczeństwa żywności.
Gość specjalny seminarium - Pan Marcin Kukuła, pokazał jak promować i wzmacniać kulturę bezpieczeństwa żywności z pozycji dyrektora zarządzającego firmą branży FOOD.
Prelekcje były wzbogacone w ćwiczenia z zakresu skutecznej komunikacji. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku od firmy Barry Callebaut Manufacturing Polska.

Image
CZW J_K_G
Image
CZWJ WSZ

 

Image
CZWJ BC

 

5. Piąty “Czwartek Jakości”

Czym jest świat według VUCA? Jak zarządzać ciągłością działania w kontekście nieuchronnej zmiany, w tym klimatycznej?
Odpowiedź na to pytanie poznali uczestnicy ostatniego Czwartku Jakości w Łodzi. Przedstawiciele świata biznesu oraz społeczności akademickiej zostali zapoznani ze specyfiką funkcjonowania organizacji w kontekście zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Prowadzący Mariusz Gołąb przybliżył tematykę zmian klimatu w aspekcie ryzyka, jakie towarzyszy działaniom biznesowym oraz scharakteryzował normy ISO 14090 oraz ISO 14091, które pomagają organizacjom zapewnić ciągłość działania w świetle ryzyk wynikających ze zmian klimatycznych. Na ręce przedstawiciela firmy TUV NORD Polska przekazano również dyplom z podziękowaniem za dotychczasową współpracę z Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

 

Image
CZW1

 

Image
CZW2

 

logo czwartki jakości

Strona dziala - zabbix