Stopnie i tytuły

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji ciągle się rozwijają zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe 

Tytuł naukowy PROFESORA nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Data

27.07.2021

10.03.2020

17.04.2019

08.01.2019

29.01.2018

27.02.2017 

14.08.2014

07.01.2013

03.04.2009

Tytuł

profesor nauk społecznych

profesor nauk społecznych

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk społecznych

profesor nauk humanistycznych 

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk technicznych

profesor nauk ekonomicznych 

 

Stopień DOKTORA HABILITOWANEGO

Data

28.12.2023

 

​​​​06.05.2020

 

24.04.2020

 


​​​​​​27.02.2020

 

25.04.2019

 

21.03.2018

 

13.01.2017

 

10.03.2016

 

07.03.2016

 

27.05.2015

 

13.10.2014

 

12.06.2014

 

13.06.2012

 

16.02.2012


 

Stopień naukowy

​​​​​doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie ekonomia
 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie finanse
 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk społecznych w dyscyplinie  nauki o polityce
 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzania

Jednostka nadająca stopień naukowy

Rada ds Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Politechniki Łódzkiej

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 

Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 

Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Strona dziala - zabbix