Stopnie i tytuły

Pracownicy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji ciągle się rozwijają zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe 

Tytuł naukowy PROFESORA nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Data

27.07.2021

10.03.2020

17.04.2019

08.01.2019

29.01.2018

27.02.2017 

14.08.2014

07.01.2013

03.04.2009

Tytuł

profesor nauk społecznych

profesor nauk społecznych

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk społecznych

profesor nauk humanistycznych 

profesor nauk ekonomicznych

profesor nauk technicznych

profesor nauk ekonomicznych 

 

Stopień DOKTORA HABILITOWANEGO

Data
 

​​​​06.05.2020


 

24.04.2020
 

 


​​​​​​27.02.2020


 

25.04.2019


 

21.03.2018


 

13.01.2017


 

28.06.2016


 

10.03.2016


 

07.03.2016


 

27.05.2015

 

13.10.2014


 

12.06.2014


 

13.06.2012


 

16.02.2012

Stopień naukowy
 

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie ekonomia

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie finanse

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk społecznych w dyscyplinie  nauki o polityce

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzania

Jednostka nadająca stopień naukowy

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 

Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

 

Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

 

Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

Strona dziala - zabbix