Akty prawne

Akty prawne regulujące działalność naukową 

Rada Doskonałości Naukowej (RDN)

Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. 

Strona dziala - zabbix