Historia

1991     Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 24 kwietnia 1991 roku został powołany Wydział Organizacji i Zarządzania. Wydział powstał na bazie Instytutu Organizacji i Zarządzania, istniejącego w różnych formach organizacyjnych, w strukturze Wydziału Włókienniczego PŁ od 1954 roku. 

1992     Uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 września 1992 roku z Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej przeniesiono do Wydziału Organizacji i Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing. 

1994     Uchwałą Rady Wydziału z dnia 2 lutego 1994 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Business and Technology z językiem wykładowym angielskim.

1997     Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 28 kwietnia 1997 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.  

1997     Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26 marca 1997 roku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej uruchomiono studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing – Gestion et technologie z językiem wykładowym francuskim. 

1999     Uchwałą Senatu nr 1/99 z dnia 24 marca 1999 roku uruchomiono studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. 

2000     Uchwałą Senatu z dnia 21 czerwca 2000 roku wyłączono ze struktur Wydziału Filię w Bielsku Białej.

2002     Zarządzeniem Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 27 czerwca 2002 roku utworzono Katedrę Zarządzania Produkcją. 

2003     Zarządzeniem Rektora PŁ nr 13/2003 z dnia 13 listopada 2003 roku utworzono Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego.

2005     Uchwałą Senatu nr 4/2005 z dnia 30 marca 2005 roku uruchomiono studia zawodowe licencjackie na kierunku kształcenia europeistyka. 

2006     Uchwałą Senatu nr 1/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku uruchomiono studia pierwszego stopnia inżynierskie na międzywydziałowym kierunku kształcenia inżynieria bezpieczeństwa pracy.

2015     Uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku inżynieria zarządzania. 

2016     Wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w języku angielskim, profilu ogólnoakademickiego, na poziomie licencjackim.

2017     Zarządzeniem Rektora PŁ z dnia 24 sierpnia 2017 roku przekształcono Wydział Organizacji i Zarządzania oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii w Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. 

2019     Zarządzeniem Rektora PŁ dnia z dnia 1 października 2019 roku wyodrębniono ze struktury Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Instytut Papiernictwa i Poligrafii. 

2022    Zarządzeniem Rektora PŁ z dnia 4 listopada 2021 roku Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji powrócił do pierwotnej nazwy – Wydział Organizacji i Zarządzania

Dziekani: 

dr hab. Czesław Szmidt    1991–1999  

prof. dr hab. Krzysztof Baranowski    1999–2005  

prof. dr hab. Jacek Otto    2005–2008  

prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki    2008–2016  

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, profesor uczelni    2016–2019  

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska    2019–  

Strona dziala - zabbix