Doktorat wdrożeniowy

Program Ministerstwa Edukacji i Nauki tworzy warunki do rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno - gospodarczym. Prowadzony jest w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ i polega  na kształceniu Doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich podmiotami (przedsiębiorstwami, instytucjami).

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która przyczyni się do rozwoju i poprawy funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Efektem będzie zatem wdrożenie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez Doktorantów działalności naukowej.

W roku akademickim 2022/2023, w VI edycji Programu realizowane są 2 doktoraty wdrożeniowe w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości na łączną kwotę dofinansowania 560.824,64 zł.

Strona dziala - zabbix