Pracownia mentoringu i coachingu

Pracownia została założona w 2019 roku przy Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej. To wyjątkowe miejsce na Wydziale, w którym pracownicy, studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz absolwenci Wydziału uzyskują fachową pomoc w zakresie dalszego rozwoju, kształtowania postaw i zachowań oraz budowania samoświadomości.

Partnerskie podejście w nauczaniu i stawianie na większą aktywność studentów stanowi dobre przygotowanie do pełnienia przez nich przyszłych funkcji zawodowych. Jednocześnie wzrost autorytetu wykładowców pozytywnie wpływa na kulturę uniwersytecką i rozwija uczelnianą wspólnotę. Nauczyciel powinien być uważnym obserwatorem i dobrym słuchaczem. Pracownia to miejsce wymiany poglądów, myśli, a także przestrzeń dla twórczych i międzypokoleniowych dyskursów. Jest to miejsce, gdzie dzięki metodom coachingowo-mentoringowym wszyscy rozwijamy swoje kompetencje.

Jesteśmy też na FB:-)

Image
Pracownia Mentoringu i Coachingu
Pracownia Mentoringu i Coachingu – Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ, ul. Wólczańska 221, Łódź 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mówią o nas

Pracownia Mentoringu i Coachingu to miejsce na szeroko pojętą dyskusję i analizę różnorodnych, zwykle naukowych (ale nie tylko) zagadnień i tematów oraz problemów dnia codziennego, tak związanych z działalnością naukową, dydaktyczną, jak i z szerszego zakresu. To miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i poglądów, czasem sporów. To miejsce (sposób) na poszerzanie własnych horyzontów. A uwzględniając trudne czasy pandemii, to także narzędzie, pozwalające utrzymywać kontakt i relacje – choć w sposób zdalny, ale za to bezpieczny.”
dr inż. Michał Nowicki

Pracownia Mentoringu i Coachingu ma dwa wymiary. Po pierwsze jest to miejsce wolnej refleksji naukowej. I to jest niezwykle cenne, szczególnie w dobie pandemicznych praktyk nauki zdalnej, mocno zorientowanych praktycznie. Po drugie jest to miejsce, gdzie dokonujemy czegoś na kształt akademickiej superwizji, dzieląc się doświadczeniami dydaktycznymi. Pracownia ma zatem istotny wpływ na poczucie dobrostanu, zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej, a tym samym przyczynia się do krzewienia tegoż dobrostanu na naszym Wydziale.”
dr hab. Edyta Pietrzak, prof. uczelni

Niewymuszona wspólnota.”
dr Sebastian Bakalarczyk

Wydziałowa Pracownia Mentoringu i Coachingu, to przestrzeń, na którą długo czekaliśmy, ale się opłacało. Tak, przestrzeń, gdyż to nie tylko ciepły, przyjazny kąt do ważnych, inspirujących spotkań i motywujących rozmów (sala nr 17), ale także miejsce w przestrzeni wirtualnej, gdzie można znaleźć namiary na wsparcie w trudnych sytuacjach (Pracownia na Wikampie). To także grono spotykających się systematycznie on-line (MS Teams) przyjaciół gotowych poświęcić prywatny czas na przegadanie nurtujących współczesnego człowieka (nauczyciela, naukowca, studenta, pracownika) dylematów i problemów. Zachęcam do skorzystania z oferty jej nieprzeciętnych spotkań. Nie pożałujecie.”
dr hab. Anna Adamik, prof. uczelni

Cudowna przestrzeń, płaszczyzna wymiany doświadczeń, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. Miejsce otwarte dla każdego z nas…  Fajnie być tu z Wami.”
dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni

W natłoku codziennych obowiązków i pędu  życia pracowania Mentoringu stała się miejscem, w którym na chwilę się zatrzymujemy, aby bez pośpiechu wysłuchać się wzajemnie, podyskutować, uporządkować myśli, otworzyć umysł, a czasem i oczy.”
dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni

Udział w spotkaniach Pracowni Mentoringu i Coachingu to:
– lekarstwo, które warto przyjmować,
– profilaktyka, którą trzeba stosować,
– wartość, z której należy korzystać i którą trzeba się dzielić.”
mgr Alicja Musiał-Paczkowska

Dzięki widocznemu zaangażowaniu organizatorów, spotkania, odbywające się w ramach pracowni, mają dużą szansę, by pełnić rolę forum nieskrępowanej wymiany poglądów pracowników wydziału. Jest to – jak sądzę – tym bardziej potrzebne, im bardziej dotkliwe stają się ograniczenia tradycyjnych możliwości działania w społeczności akademickiej.”
prof. dr hab. Maciej Soin 

Nie bywałam na wielu spotkaniach, ale spotkania to szansa na przemyślenie swojego działania i możliwość czerpania wiedzy od innych, odskocznia od codzienności i spojrzenie na problemy z innej perspektywy.”
dr inż. Aleksandra Makowska

Spotkania w ramach Pracowni Mentoringu i Coachingu to nie tylko możliwość podnoszenia kompetencji, ale również czas, spędzony w gronie przyjaznych, życzliwych osób, by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.”
dr inż. Joanna Mnich

Dzielimy się doświadczeniami.”
dr inż. Ania Szmit

Podsumowanie wydarzeń 2019/2020

 

WARSZTAT w dniu 27.01.2020 r.

„Dobre praktyki nauczyciela akademickiego – jak to robimy i dlaczego to działa?”

 1. Student – ewolucja postaw na przestrzeni ostatnich 10 lat.
 2. Cechy dobrego nauczyciela akademickiego w oczach studentów.
 3. Co motywuje studentów do zaangażowania się w realizację zajęć?

Moderatorzy: – dr hab. Grzegorz Szymański oraz dr inż. Grzegorz Bogusławski

WARSZTAT w dniu 10.02.2020r.

Czy praca inżynierska na kierunku Inżynieria Zarządzania i/lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
jest wyzwaniem dla promotora?”

 1. Zasady compliance dla prac inżynierskich.
 2. Dobre praktyki w zakresie prac inżynierskich.
 3. Wyzwania dla  promotora.
 4. Co możemy zrobić, aby prace inżynierskie były wyzwaniem dla studentów i dodawały renomy Wydziałowi?

Moderator: –  dr inż. Iwona Staniec

WARSZTAT w dniu 01.04.2020r.

„Rozważania nad obecną sytuacją – obawy, wyzwania, nadzieje”

 1. Jak sobie radzić w warunkach nagłego odizolowania – dr Szymon Wierzbiński
 2. Obecna sytuacja – jak może wyglądać świat po pandemii – prof. dr hab. Maciej Soin
 3. Zmiany w dydaktyce, jakie wymusza i w przyszłości spowoduje obecny kryzys – dr Jarosław Lendzion
 4. Okiem statystyka prognozy na najbliższe dni – nadzieja? – dr inż. Iwona Staniec

WARSZTAT w dniu 08.04.2020r.

„Spotkanie Wielkanocne”.

 1. Tradycje Wielkanocne w naszych domach wczoraj i dziś.
 2. Jak obdarować rodzinę nie wychodząc z domu.
 3. Życzenia

WARSZTAT w dniu 27.04.2020r.

„Work Life Balance a praca zdalna”.

 1. WLB – o zacieraniu się granic między pracą, a życiem prywatnym. – dr Jarosław Lendzion
 2. Czynniki wspierające i bariery w zdalnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych. – moderowanie dyskusji dr Agnieszka Pietras
 3. Podsumowanie opinii studentów o zdalnej dydaktyce. – dr hab. inż. Grzegorz Szymański
 4. Pilotaż badania opinii dotyczącej satysfakcji z pracy zdalnej. Co nam – pracownikom administracji/nauczycielom/naukowcom – pomaga, a co utrudnia funkcjonowanie w zdalnej rzeczywistości – dr inż. Iwona Staniec

WARSZTAT w dniu 14.05.2020r.

„Doskonalenie wykorzystania narzędzi pracy zdalnej”.

 1. Kiedy studenci stają się aktywni w pracy zdalnej – jak sprawić, aby studenci pracowali przez semestr, a nie na koniec semestru. Ja nie wiem, ale ciągle próbuję. Co lubią, czego nie trawią – o czym wiem od nich w trakcie zajęć, a o czym dopiero po zajęciach. – dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski
 2. Prowokowanie do współpracy i wymiana zdań, czyli jak rozmawiać zdalnie i symulować kontakt rzeczywisty ze studentami – parę słów o „Warsztatach” i „Forach”. –  dr inż. Małgorzata Wiśniewska
 3. Olive Green w wydaniu politechnicznym – czyli nauka dowolnego przedmiotu poprzez interaktywny filmdr inż. Gertruda Gwóźdź-Łukawska

WARSZTAT w dniu 27.05.2020r.

„Zaliczenie i/lub egzamin na odległość przy wykorzystaniu narzędzi pracy zdalnej dostępnych na PŁ – wybrane opcje przeprowadzania zaliczeń i egzaminów”

 1. Wewnętrzne regulacje PŁ dotyczące zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów zdalnych. – dr Jarosław Lendzion
 2. Wykorzystanie MS Forms w zaliczeniach i egzaminach, publikowanie za pomocą linku lub w MS Teams. – dr inż. Iwona Staniec
 3. Doświadczenia z wykorzystania zadań i testów na platformie WIKAMP. – dr inż. Agnieszka Pietras

Strona dziala - zabbix