Jubileusz 30-lecia Wydziału

Jubileusz 30-lecia Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej odbył się w dniu 24 kwietnia 2021 roku.

Image
Jubileusz Wydziału

Ten dzień, jak każda rocznica, był szczególną okazją do tego, by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co wspólnie osiągnęliśmy. Był to czas  na wspomnienia i podsumowanie dotychczasowych dokonań pracowników i studentów Wydziału oraz podziękowania za wkład, który wnieśli w jego rozwój. Skłonił do refleksji oraz był okazją do wytyczenia nowych dróg i kierunków rozwoju.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i wynikające z niej ograniczenia poszczególne wydarzenia były emitowane na naszym profilu na Facebooku oraz YouTube.

Studio telewizyjne było zorganizowane w Sali Lustrzanej Wydziału ZiIP, a spotkania prowadziła studentka Wydziału Kinga Baryga.

Z tej okazji ogłosiliśmy róże konkursy, w których można było wygrać atrakcyjne nagrody (niespodzianki), np. zestaw książek z zakresu logistyki autorstwa prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szymonika ze spersonalizowaną dedykacją, kurs robienia sushi z dr hab. inż. Magdaleną Grębosz-Krawczyk, prof. uczelni, czy „Dzień bez kolejki” w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji (Regulamin konkursów).

Relacja z obchodów 30-lecia Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Oficjalne otwarcie obchodów

Spotkanie z Panią Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ prof. dr hab. inż. Agnieszką Zakrzewską-Bielawską.
Gościem specjalnym był Pan prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Wydział z perspektywy absolwentów

Dowiedzieliśmy się, jak z perspektywy czasu absolwenci Wydziału postrzegają kształcenie, atmosferę i organizację na Wydziale
(filmy dostępne na naszym kanale YouTube).

Wydział z perspektywy uczelni zagranicznych

Panel dyskusyjny poprowadziła dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni. Przedstawiciele uczelni zagranicznych, z którymi współpracujemy w ramach programów międzynarodowych opowiedzieli jak postrzegają kształcenie na Wydziale, współpracę z pracownikami Wydziału oraz jaką ofertę mają dla naszych studentów i pracowników.

Wydział z perspektywy studentów

Studenci opowiedzieli, jak wygląda studenckie życie na Wydziale i jaką ofertę mają działające na Wydziale koła naukowe.

Wirtualny spacer po laboratoriach Wydziału ZiIP

Prezentacja: Laboratorium EQUAL, Laboratorium LabNOISE oraz Pracowni Mentoringu i Coachingu.

Wydział z perspektywy pracodawców

Panel dyskusyjny poprowadził doc. dr inż. Marek Sekieta. W ramach tego panelu usłyszeliśmy odpowiedzi na następujące pytania:
Jak przedsiębiorstwa postrzegają wiedzę i umiejętności naszych absolwentów w praktyce?
Jakie są oczekiwania przedsiębiorców odnośnie do kompetencji absolwentów obecnie i w najbliższej przyszłości?
Jak przedsiębiorstwa postrzegają zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu organizacjami – wyzwania dla badań naukowych oraz kształcenia na najbliższe lata?

Wręczenie nagrody Klubu 500 – Łódź za najlepszą pracę dyplomową

Zaprezentowaliśmy autora i promotora wyróżnionej przez Klub 500 – Łódź pracy dyplomowej.

Rozstrzygnięcie konkursów studenckich i wręczenie nagród

Dowiedzieliśmy się jakie nagrody – niespodzianki zostały przygotowane oraz kto został zwycięzcą poszczególnych konkursów.

30 lat z perspektywy Uczelni i Wydziału

Panel dyskusyjny – prowadzący: JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik.

Uczestnicy panelu:
• prof. dr hab. inż. Jan Krysiński – JM Rektor PŁ założyciel Wydziału;
• dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK – Dziekan w kadencji 1991 – 1999;
• dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. AFiB – Prodziekan w kadencji 1999-2005;
• prof. dr hab. Jacek Otto – Dziekan w kadencji 2005-2008;
• prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki – Dziekan w kadencji 2008-2016;
• dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. uczelni – Dziekan w kadencji 2016-2019;
• prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Dziekan od 2019 roku.

W ramach tego panelu dowiedzieliśmy się:

Jakie były przesłanki i motywy powołania Wydziału Organizacji i Zarządzania (od 2017 roku Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji) na Politechnice Łódzkiej?
Przed jakimi wyzwaniami stawali Dziekani w poszczególnych kadencjach?
Co powinno być priorytetem dla dalszego, dynamicznego rozwoju Wydziału w dzisiejszych czasach?

Listy gratulacyjne

Image
30 lat WZiIP

Życzenia oraz gratulacje z okazji Jubileuszu 30-lecia Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji przesłali:

Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej
Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej
Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
Klub 500
Prezes Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
Southern Federal University Institute of Management in Economic, Environmental and Social Systems IMES SFEDU

Strona dziala - zabbix