Otwarte Seminaria Naukowe Człowiek-Biznes-Technologie

logo seminarium naukowe


Otwarte Seminaria Naukowe CZŁOWIEK-BIZNES-TECHNOLOGIE to inicjatywa, z którą wyszły dr hab. Edyta Pietrzak, profesor uczelni i dr Joanna Sośnicka z Zespołu Nauk Humanistycznych Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami.

Na seminariach podejmujemy zagadnienia związane z całościowym widzeniem społeczeństwa, gospodarki i techniki oraz łączących ich relacji. Technologie nie funkcjonują bowiem w próżni, a w konkretnych kontekstach kulturowych i społeczno-politycznych. Jednocześnie konteksty te wpływają także na kierunki rozwiązań technicznych, z jakimi przychodzi mierzyć się inżynierom.

Łączymy zatem dyscypliny i przekraczamy granice. Analizujemy pojęcia i symbole, opisujące współczesną cywilizację. Zapraszamy wybitnych gości, prezentujących wyniki badań i organizujemy otwarte spotkania i dyskusje dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Można nas znaleźć na facebooku.

Interesują nas zagadnienia takie jak:

 • Uniwersalny wymiar technologii a kondycja ludzka.
 • Wpływ oświeceniowej wizji postępu i ekonomicznej wizji wolnego rynku na współczesną rzeczywistość społeczną.
 • Relacje nauki, ideologii i polityki, czyli odpowiedzialność polityczna naukowców.
 • Społeczeństwo ryzyka i bezpieczeństwo – kwestionowanie ekspertyz naukowych.
 • Odpowiedzialność i konsekwencje moralne rozwoju gospodarczego i technologicznego.
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji.

Dotychczas w ramach seminariów gościliśmy:

 • prof. dr hab. Macieja Soina z Politechniki Łódzkiej z wykładem „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Etyka czy retoryka?”
 • dr Szymona Wierzbińskiego z Politechniki Łódzkiej „Osobisty heroizm czy zbiorowa odpowiedzialność? Organizacja armii bizantyjskiej”
 • dr Joannę Sośnicką z Politechniki Łódzkiej z wykładem „Etyka i technika – współczesne dylematy”
 • dr hab. Ingę Kuźmę, prof. UŁ z wykładem „Społeczny aspekt innowacji”
 • Martę Madejską, autorkę książki Aleja Włókniarek
 • dr hab. Joannę Mysonę Byrską, prof. UPJPII z wykładem „Próba ucieczki ze świata konsumpcji", prof. dr hab. Joannę Ejdys z Politechniki Białostockiej z wykładem „Zaufanie do technologii – na przykładzie humanoidów wykorzystywanych do opieki nad osobami starszymi”
 • prof. dr hab. Andrzeja Szablewskiego z Polskiej Akademii Nauk z wykładem „Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej – wnioski dla Polski”
 • dr hab. Krzysztofa Sołoduchę prof. WAT z wykładem „Zjawisko przedniej asymetrii oraz system rozpoznawania wyrazów mimicznych jako podstawa automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych"
 • prof. dr hab. Ewę Bińczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wykładem „Utrata przyszłości w epoce antropocenu”
 • dr Magdalenę El Ghamari z Collegium Civitas z wykładem „Zagrożenia w obszarze Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – człowiek, technologie a terroryzm”
 • dr Pawła Bernata z Lotniczej Akademii Wojskowej z wykładem „Kosmos 4.0. – komercjalizacja przestrzeni kosmicznej: stan obecny i trendy rozwojowe"
 • prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara z Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach z wykładem „Polityka pieniężna w perspektywie rozwoju technologii”
 • prof. dr hab. Andrzeja Kiepasa z Politechnik Śląskiej z wykładem „Człowiek a technika w perspektywie wyzwań́ przemysłu 4.0”
 • prof. dr hab. Monikę Kosterę z Uniwersytetu Jagiellońskiego z wykładem „Zarządzanie w czasach socjologicznego Interregnum”
 • dr hab. Magdalenę Szpunar prof. UJ z wykładem „Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego”
 • prof. dr hab. Romana Z. Morawskiego z Politechniki Warszawskiej z wykładem „Methodological and ethical aspects of technoscientific research”
 • dr hab. Grażynę Osikę prof. PŚK z wykładem „Nauki humanistyczne i społeczne jako wsparcie dla innowacji technologicznych”

 

"Społeczny aspekt inowacji" 14 czerwca 2018 r.

"Próba ucieczki ze świata konsumpcji" 22 listopada 2018 r.

"Zaufanie do technologii - na przykładzie humanoidów wykorzystywanych do opieki nad osobami starszymi" 6 grudnia 2018 r.

"Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej - wnioski dla Polski" 13 grudnia 2018 r.

"Zjawisko przedniej asymetrii oraz system rozpoznawania wyrazów mimicznych jako podstawa automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych" 10 stycznia 2019 r.

"Jak zrozumieć tezę o utracie przyszłości w epoce człowieka?" 7 lutego 2019 r.

"Cyfrowy transhumanizm: szanse i zagrożenia związane z tworzeniem symulakrów człowieka w cyberprzestrzeni” 24 listopada 2021 r.

"Bioetyka eksploracji kosmosu" 6 kwietnia 2022 r.

"Moralność w świecie sztucznej inteligencji" 27 kwietnia 2022 r.

"Magia robotów" 15 czerwca 2022 r.

"Generatywna sztuczna inteligencja - potencjał i wyzwania" 5 czerwca 2023 r.

Prezentacja aplikacji usprawniającej proces pisania artykułów naukowych Dr Paper 28 maja 2024 r.

 

Image
plakat1

 

Image
seminaria naukowe_3

 

Image
seminaria naukowe_2

 

Image
seminaria naukowe_4

 

Strona dziala - zabbix