Obraz zawierający rysunek, żywność

Opis wygenerowany automatycznie

W 2020 roku Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji dołączył do grona członków CEEMAN (International Association for Management Development in Dynamic Societies), założonego w 1993 roku międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz rozwoju zarządzania. CEEMAN obejmuje swoim zasięgiem cały świat, liczy 200 członków pochodzących z 50 krajów. Są to instytucje z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz z Afryki. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ jest drugim polskim reprezentantem uczelni technicznych, wcześniej członkiem został Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W sumie do CEEMAN należy 17 uczelni z naszego kraju, są to głównie uczelnie ekonomiczne.  

Celem stowarzyszenia jest wzrost jakości zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego realizacji służy szereg inicjatyw związanych z rozwojem kształcenia, badań, doradztwem, czy wsparciem sieciowym w ramach stowarzyszenia. CEEMAN realizuje także proces akredytacji instytucjonalnej International Quality Accreditation – IQA, o którą mogą się ubiegać szkoły biznesu oraz uczelnie, które kształcą w obszarze zarządzania.  

Więcej informacji: 

www.ceeman.org 

http://www.ceeman.org/news/a-warm-welcome-to-lodz-university-of-technology