Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ oraz Programu Edukacja – Fundusze Norweskie na wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych szkół wyższych z obowiązkiem prowadzenia zajęć dla studentów.  

Program Erasmus+ 

Erasmus+ KA107 Białoruś Brzeski Uniwersytet Państwowy  
Ukraina Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie Państwowy Uniwersytet Leśny we Lwowie Narodowy Uniwersytet Techniczny w Czernichowie Uniw. Nar. Dnipropietrowsk Narodowy Uniwersytet Lotniczy w Kijowie 
Rosja Uniwersytet Państwowy im. J. Mądrego w Wielkim Nowogrodzie Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie Uniwersytet Państwowy w Smoleńsku 
USA  City College of the City University of New York  
Erasmus+ KA103  Uczelnie z Państw określanych jako kraje programu: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,  z którymi Politechnika Łódzka ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+. Pełna lista uczelni znajduje się pod linkiem: https://cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners  

Pracownicy zatrudnieni na wydziale ZiIP najczęściej wybierają uczelnie: 

  • Aristotle University of Thessaloniki 
  • Universitat Politechnica de Valencia 
  • Hochschule Mittweida 
  • University of Aveiro 
  • University of Florence 

Program Edukacja Fundusze Norweskie 

Program obejmuje uczelnie z Islandi, Księstwa Liechtensteinu i Królestwa Norwegii, z którymi Politechnika Łódzka ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne.  

Islandia University of Iceland Reykjavik University  
Norwegia University of Bergen University of Stavanger Norwegian University of Science of Technology Western Norway University of Applied Sciences – HVL Oslo Metropolitan University – OsloMet University of Agder