Politechnika Łódzka

Wydział Organizacji i Zarządzania
Sekretariat Wydziału

90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. 42 631 37 68

e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl
Adres ePUAP:  /PolitLodz/W9

Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania
90 – 361 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel. 42 631 36 85, 42 631 32 64
e-mail: w8w8d@adm.p.lodz.pl