Osiągnięcia pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania  
w kształceniu są doceniane w kraju i za granicą. Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 

Rok 2020 

dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa otrzymał Doktorat honoris causa nadany przez Radę Akademicką Południowego Federalnego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem (Federacja Rosyjska) 

Rok 2019 

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni został nominowany  w plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2018/2019  
  dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa otrzymał nagrodę Najlepszy Nauczyciel Roku 2018/2019 IFE  
dr inż. Irena Jałmużna otrzymała nagrodę Klubu 500 dla promotora za najlepsze prace magisterskie trzech osób: 
– Joanna Lichnowska “Czynniki determinujące powodzenie doskonalenia systemu 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym” 
– Piotr Lewandowski “Obecność separatora magnetycznego a sprawność procesu oraz kształtowanie relacji z klientem” 
– Katarzyna Tyszkiewicz “Określenie istotnych determinant wdrażania filozofii KAIZEN w badanym przedsiębiorstwie oraz opracowanie koncepcji jej wdrożenia” 

Rok 2018 

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej 
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa został nominowany w Plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku 2017/2018 WZiIP 
dr Anna Stankiewicz-Mróz otrzymała Wyróżnienie Klubu 500 dla promotora najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej zagadnień biznesowych w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ 

Rok 2017 

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni otrzymał nagrodę Najlepszy nauczyciel roku akademickiego 2016/2017   
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa został nominowany w Plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku 2016/2017 WZiIP i IFE  

Rok 2016 

dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni został nominowany i otrzymał Wyróżnienie w plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Organizacji  
i Zarządzania PŁ 
dr Sebastian Bakalarczyk, doktor honoris causa został nominowany w Plebiscycie Najlepszy Nauczyciel Roku 2015/2016 IFE 

Rok 2014 

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska  
wraz z zespołem: 
prof. dr hab. Stefan Lachiewicz,
dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni,
dr inż. Marek Matejun,
dr inż. Katarzyna Szymańska,
dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni,
dr inż. Sylwia Flaszewska,
dr inż. Michał Nowicki
otrzymali Nagrodę zespołową Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w XI Konkursie na Prace Naukowe w Zakresie Nauk o Zarządzaniu powstałe w latach 2012-2013, w kategorii: podręczniki za podręcznik „Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia” 
  

Rok 2011 

dr inż. Irena Jałmużna otrzymała nagrodę Klubu 500 dla promotora za najlepsze prace magisterskie