Głównym celem procesu Certyfikacji Menedżerów jest troska o rozwój gospodarczy regionu łódzkiego poprzez doskonalenie kadr menedżerskich, które są najważniejszym czynnikiem sukcesu gospodarczego. Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i docenianie wiedzy i kompetencji osób kierujących przedsiębiorstwami i organizacjami oraz wskazywanie im możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego, co jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez koncepcję life-long learning (LLL). Dotychczas w procesie certyfikacji wzięło udział kilkuset menadżerów. 

Certyfikowanie prowadzi grono osób wybranych ze świata biznesu i środowiska akademickiego, mających doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. 

Podjęte działania mają przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu z wykorzystaniem najnowszych zasobów wiedzy i informacji przez nowoczesnych i kreatywnych menedżerów. 

Dzięki temu przedsięwzięciu powstał i będzie nadal rozwijany jest system uznawania efektów uczenia się, będących wynikiem kształcenia się w trybie formalnym, poza formalnym i nieformalnym. Wielu menedżerów z przedsiębiorstw, którzy bardzo często wiedzę i doświadczenie zdobywali „na gorąco w trakcie pracy”, ma możliwość sprawdzenia i potwierdzenia swojej wiarygodności i kompetencji. Certyfikacja powinna pozwolić także na skróceni procesu rekrutacji i pomoc przełożonym w poznaniu potencjału pracowników oraz wyławianiu największych talentów. 

Certyfikacja przeprowadzana jest na trzech poziomach: podstawowym, operacyjnym i strategicznym, oraz jest dobrowolna. Uzyskanie certyfikatu wiąże się z wpisem do „Księgi Certyfikowanych Menedżerów Województwa Łódzkiego”.  

Patronat nad projektem sprawują: