Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska (ISD) na Politechnice Łódzkiej to nowa oferta dedykowana dla osób z całego świata planujących karierę badawczą i akademicką. ISD oferuje 12 ścieżek kształcenia (odpowiadających 12 dyscyplinom) aż w 4 dziedzinach naukowych, w tym w naukach społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. 

W Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej opracowaliśmy wyjątkowy, autorski model kształcenia w języku angielskim dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Doktoranta. Stawiamy na interdyscyplinarność, elastyczność i umiędzynarodowienie kształcenia. Dzięki realizacji 4-letniego programu opartego na Indywidualnym Planie Badawczym, Doktorant otrzymuje optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora. 

Naszym Doktorantom oferujemy wsparcie mentora, szeroką paletę przedmiotów obieralnych z różnych dyscyplin, przedmiotów z umiejętności miękkich oraz wykładów profesorów wizytujących z całego świata. Dzięki międzynarodowemu charakterowi ISD umożliwiamy udział w interdyscyplinarnych projektach badawczych, współpracę z naukowcami z kraju i zagranicy oraz kurs przedsiębiorczości. Dodatkowo każdy Doktorant otrzymuje stypendium. 

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz ścieżki kształcenia znajdą Państwo na stronie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ: 

https://www.p.lodz.pl/en/about-interdisciplinary-doctoral-school

Opiekę nad Doktorantami z ISD sprawują na Wydziale: 

prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk – członek Rady Naukowej ISD 
dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni – Koordynator ds. programu kształcenia ISD