PL EN Szukaj
Kontrast A A+ A++
Strona głównaHomepage > Nauka > Konferencje, seminaria i zeszyty naukowe > Circular Week 2021

Circular Week 2021

Seminarium branżowe pt. „Kształtowanie proekologicznych zachowań rynkowych – wyzwanie dla nauki i gospodarki” 13.10.2021 r.

Seminarium koncentruje się na budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest wydarzeniem współorganizowanym w ramach CircularWeek 2021 (https://circularweek.org/) przez Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej.


CELE SEMINARIUM:

ODBIORCY:

Przedsiębiorstwa zainteresowane wymianą informacji, networking-em w zakresie proekologicznych zachowań producentów i konsumentów, zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, LCA.

PROGRAM WYDARZENIA :

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami z różnych środowisk oraz wystąpienia ekspertów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia wyzwań społecznych, naukowych i ekonomicznych, a także sesję posterową młodych naukowców.

Umożliwi to nie tylko wymianę poglądów, ale także inicjowanie oraz umacnianie współpracy między uczelniami i instytucjami a przedsiębiorcami w zakresie obecnych trendów w zielonej gospodarce.

Szczegółowy program wydarzenia w formacie pdf jest TUTAJ


KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH
ZACHOWAŃ RYNKOWYCH

wyzwanie dla nauki i gospodarki
Data: 13.10.2021
Godziny: 9:00 – 16:30
Miejsce: Zatoka Sportu
Aleja Politechniki 10
Łódź

 • 09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników
 • 09.30 – 09.35 Powitanie
  prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • 09.35 – 09.50 Rola uczelni w realizacji i promowaniu celów zrównoważonego rozwoju
  prof. hab. inż. Paweł Strumiłło, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Łódzkiej
 • 09.50 – 10.00 Andrzej Górczyński, Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • 10.00 – 10.40 Sesja 1
  Prezentacje Urzędu Marszałkowskiego w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu
  Prelegenci:
  Izabela Wiśniewska, UMWŁ
  Pozwolenia w gospodarce odpadami – rozszerzona odpowiedzialność producentów
  Katarzyna Podolak, UMWŁ
  Baza danych o odpadach, co musi wiedzieć przedsiębiorca
 • 10.40 – 11.20 Sesja 2
  Kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań rynkowych w świetle wyników badań naukowców z WZiIP
  Prelegenci:
  Andrzej Marcinkowski, WZiIP
  Ocena cyklu życia w badaniach i praktyce przemysłowej – rosnące znaczenie LCA dla nauki i biznesu
  Małgorzata Koszewska, WZiIP
  Zachowania konsumentów oraz nowe modele biznesowe w kontekście wyzwań zrównoważonego rozwoju
  Irena Jałmużna, WZiIP
  Zielone zarządzanie i optymalizacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • 11.20 – 11.30 Przerwa kawowa (10 min.)
 • 11.30 – 13.00 Sesja 3
  Dobre praktyki oraz wyzwania w obszarze rozwoju zrównoważonego na rynku B2B – prezentacje przedstawicieli biznesu
  Moderator:
  Marek Sekieta, Koordynator ds. Współpracy Społeczno-Gospodarczej WZiIP
  Prelegenci:
  Rafał Pawłowski, Global Key Account Manager Evonik Operations GmbH
  Honorata Kwiatkowska, Regional HSE Manager RR&T Hydro Extrusion Poland SP. z o.o.
  Jacek Gralewski, Dyrektor R&D S. i A. Pietrucha Sp. z o.o. | Pietrucha Group
  Monika Gajowiak, Zastępca Prezesa TEX-POL
 • 13.00 – 13.10 Przerwa kawowa (10 min.)
 • 13.10 – 14.40 Sesja 4
  Dobre praktyki oraz wyzwania w obszarze rozwoju zrównoważonego na rynku B2C – prezentacje przedstawicieli biznesu
  Moderator:
  Małgorzata Koszewska, Prodziekan ds. Rozwoju WZiIP
  Prelegenci:
  Arkadiusz Kacprzak, Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw DOZ S.A.
  Joanna Wojtasik, Kierownik Sekcji ds. Zrównoważonego Rozwoju Rossmann SDP sp. z o.o.
  Katarzyna Pietrzak, Kierownik R&D Bio, Koordynator ds. Projektów Unijnych BROWIN Sp. z o.o. Sp. k.
  14.40 – 15.20 Obiad – 40 minut
 • 15.20 – 16.10 Sesja 5
  Prezentacja oferty organizacji otoczenia biznesowego w kontekście wdrażania rozwiązań proekologicznych
  Prelegenci:
  Anna Dyląg, Prezes ABC Energia
  Hubert Bukowski, Research Director Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska,
Dziekan Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji


Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło, Prorektor ds. rozwoju
Prof. dr hab. Jacek Otto
Prof. dr hab. Agnieszka Baruk
Prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik
Prof. dr hab. Filip Chybalski
Dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski, prof. uczelni
Dr hab. Małgorzata Koszewska, prof. uczelni
Dr hab. Anna Adamik, profesor uczelni
Dr hab. Dariusz Siudak, profesor uczelni
Dr hab. Robert Stanisławski, profesor uczelni
Dr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, profesor uczelni
Dr hab. Anna Walecka, profesor uczelni
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański, profesor uczelni
Dr inż. Marek Sekieta, docent
Dr inż. Irena Jałmużna
Dr inż. Anna Dyląg
Dr inż. Sylwia Flaszewska
Dr inż. Dagna Siuda

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
Dr inż. Joanna Kopania


Mgr Alicja Musiał-Paczkowska
Dr inż. Marek Sekieta, docent
Dr inż. Jacek Gralewski
Mgr inż. Anna Kozieł
Mgr inż. Paweł Haręża
Mgr Aida Stępniak
Dr inż. Dagna Siuda
Dr hab. inż. Grzegorz Szymański
Dr inż. Jan Królikowski
Mgr Jacek Komorowski
Mgr Michał Bolimowski
Mgr Dariusz Hryniewiecki

Dokumenty do pobrania:

Facebook Twitter LinkedIn Instagram YouTube Research Gate