• Dla naukowców: realizacja projektów badawczych w obszarze współpracy z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
  • Dla przedsiębiorstw: ocena aktualnej oraz budowa przyszłej strategii biznesowej przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie budowania kapitału relacyjnego, badania nad współkreowaniem wartości przez oferentów i nabywców, opracowanie strategii co-brandingu.