K. Klimczak (kierownik), Ewolucja języka sprawozdawczości spółek giełdowych: analiza tekstu z wykorzystaniem metod komputerowych, NCN, konkurs: Opus 18, okres realizacji: 2020-2022.

E. Marcinkiewicz (kierownik), Znaczenie posiadania nieruchomości mieszkalnej jako źródła dochodu emerytalnego: między państwem a rynkiem, NCN, konkurs: Opus 16, okres
realizacji: 2019-2022.

F. Chybalski (kierownik), Sprawiedliwość międzypokoleniowa w porządkach państwa dobrobytu: międzynarodowe studium porównawcze, NCN, konkurs: Opus 12, okres realizacji: 2017-2021.

E. Marcinkiewicz (kierownik), Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość, NCN, konkurs: Sonata 8, okres realizacji: 2015-2019.

F. Chybalski (kierownik), Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowych, NCN, konkurs: Opus 5, okres realizacji: 2013-2017.