Pracownicy Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji ciągle się rozwijają zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe 

Tytuł naukowy PROFESORA nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Pracownik  Data tytuł 
Magdalena Grębosz-Krawczyk27.07.2021profesor nauk społecznych
Filip Chybalski 10.03.2020 profesor nauk społecznych 
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 17.04.2019 profesor nauk ekonomicznych 
Agnieszka Baruk08.01.2019 profesor nauk ekonomicznych 
Andrzej Szymonik29.01.2018 profesor nauk społecznych 
Maciej Soin 27.02.2017  profesor nauk humanistycznych  
Otto Jacek14.08.2014 profesor nauk ekonomicznych 
Ryszard Grądzki 07.01.2013 profesor nauk technicznych 
Stefan Lachiewicz 03.04.2009  profesor nauk ekonomicznych  

Stopień DOKTORA HABILITOWANEGO 

Pracownik  Data Stopień naukowy Jednostka nadająca stopień naukowy 
Anna Walecka06.05.2020 doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości  Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Andrzej Marcinkowski 24.04.2020 doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechanicznaRada Naukowa Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 
Dariusz Siudak 27.02.2020 doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakościRada Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Edyta Marcinkiewicz 25.04.2019 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie ekonomia Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Robert Stanisławski 21.03.2018  doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Małgorzata Koszewska 13.01.2017 doktor habilitowany w dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwoRada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Grzegorz Szymański 28.06.2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 
Karol Marek Klimczak 10.03.2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie finanse  Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Anna Adamik 07.03.2016 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
Edyta Pietrzak 27.05.2015 doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk społecznych w dyscyplinie  nauki o polityce Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
Magdalena Grębosz-Krawczyk 13.10.2014  doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 
Małgorzata Golińska-Pieszyńska 12.06.2014 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 
Zbigniew Wiśniewski 13.06.2012 doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych  w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 
Zbigniew Leszczyński 16.02.2012 doktor habilitowany w  dziedzinie  nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzania Rada Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Stopień DOKTORA (lata 2010-2021) 

Małgorzata Gumola10.03.2021doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakościRada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Łódzkiej 
Joanna Mnich 06.03.2019 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Zarządzania  
i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej 
Dagna Siuda  06.03.2019  doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Zarządzania  
i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej 
Michał Nowicki 19.12.2018 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Zarządzania  
i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej 
Magdalena Wróbel-Lachowska 14.02.2018 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Zarządzania  
i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej 
Sylwia Flaszewska 04.05.2016 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
Dariusz Klimek 29.06.2015 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 
Andrzej Mróz 17.04.2015 doktor w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 
Szymon Wierzbiński 24.10.2013 doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historiaRada  Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu  Łódzkiego 
Maciej Szczepańczyk 04.07.2012 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
Barbara Galińska 09.05.2012 doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu Rada Wydziału Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
Ewa Tomczak-Woźniak 11.01.2012  doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniuRada Wydziału Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 
Jacek Gralewski 16.12.2011 doktor  w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki  Łódzkiej