Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami – członek
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - członek
  • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją – wiceprzewodnicząca Oddziału w Lublinie
  • Centrum Badawcze Advention – konsultant naukowy
  • ATINER (Athens Institute for Education & Research) - Academic Member

Adres: ul. Wólczańska215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 230 /Lodex/

Telefon kontaktowy: 515270767

E-mail: agnieszka.baruk@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2864-509X


Godziny przyjęć:

W semestrze zimowym 2022-2023 konsultacje będą się odbywały w czwartki – godz. 8.30 – 10.15

 


Obszary badawcze:

W pracy badawczej Prof. Agnieszka Baruk zajmuje się marketingiem i zarządzaniem marketingowym na rynku konsumpcyjnym, zwłaszcza prosumpcją, marketingiem personalnym i budowaniem relacji pomiędzy odbiorcami i oferentami w kontekście ich wizerunku.

Główne obszary Jej badań obejmują:

kształtowanie relacji pomiędzy nabywcami finalnymi i oferentami,

kształtowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw jako oferentów,

włączanie nabywców finalnych w proces kształtowania oferty marketingowej,

włączanie pracowników w proces kształtowania personalnej oferty marketingowej.