Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
 • Kierownik Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Dyrektor Instytutu Zarządzania
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej w kadencji 2020-2024
 • Członek Komisji Senackiej Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji ds. Programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz Strategii Rozwoju
 • Członek Rady Programowej IFE w kadencji 2020-2024

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2020-2023
 • Członek Zespołu Doradczego MNiSzW do spraw programu „Doskonała Nauka” oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę
 • Ekspert w Zespole do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017 -2020
 • Członek zarządu XXI Kadencji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi
 • Prezes Zarządu Klastra LODZistics

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łodź

Numer pokoju: 3.21

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-62

E-mail: agnieszka.zakrzewska-bielawska@p.lodz.pl

www: www.zakrzewskabielawska.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-3591


Godziny przyjęć:

Dyżur w semestrze zimowym 2022/2023

Wtorek 18:00-19:30 pok. 3.21 budynek B17 Strefa Biznesu/ MS Teams po umówieniu się przez e-mail

 


Obszary badawcze:

 • zarządzanie strategiczne i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • ambidexterity (oburęczność) w zarządzaniu
 • rozwój przedsiębiorstw wysokich technologii (high-tech)
 • kooperacja i koopetycja
 • relacje międzyorganizacyjne
 • ewolucja i zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
 • zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa