Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierownik „Laboratorium Ergonomii EQUAL” Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
 • Wydziałowy Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Członek Rady Kierunku Studiów Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ergonomia Niepełnosprawnym”

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
 • Z-ca Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 • Członek Rady Programowej International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED)
 • Członek Rady Programowej International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (AHFE)

Adres: Aleje Politechniki 8, 91-590 Łódź, budynek B9

Numer pokoju: 18 (18A)

Telefon kontaktowy: (42) 631 28 62

E-mail: aleksandra.polak-sopinska@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-5331-4180


Godziny przyjęć:

Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2022/2023:

czwartki w godz. 12:00-13:30 (pierwsza połowa semestru) sala 32A i MS teams

wtorki w godz 11:15-12:45 (druga połowa semestru) MS teams

w dniu 20.12.2022 konsultacje odbędą się w godzinach 15:30-16:30.

Za utrudnienia przepraszam.

 


Obszary badawcze:

 • ergonomia i czynnik ludzki
 • human center design
 • człowiek w Przemyśle 4.0 (w tym w Logistyce 4.0),
 • zarządzanie różnorodnością
 • zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kształtowanie zespołów
 • optymalizacja procesów biznesowych