Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Kierunku Studiów Logistyka

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju od 2010 roku
  • ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obszar tematyczny „Technologie informacyjno-komunikacyjne”
  • członek w redakcjach zeszytów naukowych: „Systemy logistyczne wojsk” - Instytut Logistyki WAT, „Ekonomia i Zarządzanie” - PWSZ we Włocławku, „Organizacja i zarządzanie” - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

Numer pokoju: 4.14

E-mail: andrzej.szymonik@p.lodz.pl

www: www.gen-prof.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7846-3959


Godziny przyjęć:

 

Konsultacje: czwartek 16.15 – 17.00, środa 09.15- 10.00 (pok. 414, B17);

 


Obszary badawcze:

 

Główne obszary badawcze związane z łańcuchami dostaw:

  •  bezpieczeństwo systemów logistycznych,
  •  wykorzystanie narzędzi czwartej rewolucji przemysłowej we współczesnej logistyce,
  • opracowania modeli pozwalających na zwiększenie efektywności i skuteczności procesów logistycznych w zmieniającym się otoczeniu i rosnących potrzebach klientów,
  • projektowanie dla logistyki w Przemyśle 4.0 (Design for Logistics in Industry 4.0),
  • kompleksowe zarządzanie logistyką (Total Logistics Management).