Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie w spółkach komunalnych
  • Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
  • Przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność” na WZiIP
  • Członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” PŁ

Adres: Aleje Politechniki 8, 91-590 Łódź, budynek B9

Numer pokoju: 235

Telefon kontaktowy: (42) 636-53-51

E-mail: dariusz.klimek@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3952-4533


Godziny przyjęć:

Dyżur:

czwartki 12.15-14.00 (w dniu 22 grudnia tylko 13.00-13.45)

pok. 235 II piętro (Budynek B 9)

 

 

 

 

 


Obszary badawcze:

Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa

Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym

Wycena kapitałów przedsiębiorstwa

Analiza projektu inwestycyjnego

Zarządzanie spółką komunalną

Zarządzanie w przemyśle zbrojeniowym

Zarządzanie w przemyśle energetycznym

Zarządzanie w przemyśle spożywczym