Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów
 • Członek Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IFE)
 • Członek Komisji Stypendialnej ISD

Adres: Aleje Politechniki 8, 91-590 Łódź, budynek B9

Numer pokoju: 230

Telefon kontaktowy: (42) 631-32-90

E-mail: dariusz.siudak@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0872-6204


Godziny przyjęć:

Czwartek, 10.00-11.30, MS Teams

Profil naukowy


Obszary badawcze:

 1. Perspektywa relacyjna organizacji
 2. Sieci złożone na rynkach finansowych
 3. Dynamika systemu w zarządzaniu organizacją
 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Ostatnie publikacje:

 1. D. Siudak, 2022, The effect of self-organizing map architecture based on the value migration network centrality measures on stock return: Evidence from the US market, PLOS ONE 17(11): e0276567. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276567, (IF=3.752).
 2. D. Siudak, 2022, A network analysis of the value migration process on the financial market. The effect of value migration network structure on stock returns, Expert Systems With Applications, 191, 116129, https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116129, ISSN: 0957-4174 (IF=8.665)
 3. D. Siudak, 2020, The influence of interlocking directorates on the propensity of dividend payout to the parent company, Complexity, vol. 2020, Article ID 6262519, pages 16, https://doi.org/10.1155/2020/6262519, ISSN: 1076-2787 (IF=2,874).
 4. D. Siudak, 2020, Classification of companies into stock exchange quotation markets using network metrics, Argumenta Oeconomica, 2 (45), p. 275-291, doi:10.15611/aoe.2020.2.12, https://www.dbc.wroc.pl/publication/149021 ISSN: 1233-5835, (IF=0,394).
 5. D. Siudak, 2019, The probabilities of the transitions between the interlocking directorates’ states based on the Markov chains, Organization & Management Scientific Quarterly, 2019, Vol. 4, No. 48, 103-120, ISSN 1899-6116, doi:10.29119/1899-6116.2019.48.8, https://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/02/Siudak-druk.pdf, ISSN 1899-6116.
 6. D. Siudak, 2018, Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na wartość przedsiębiorstwa, PWN, https://ksiegarnia.pwn.pl/Analiza-dynamiczna-wplywu-usieciowienia-na-wartosc-przedsiebiorstwa,772098197,p.html, ISBN 978-83-01-20338-2.