Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
  • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
  • Koordynator programu kształcenia w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
  • Członek Komisji Rekrutacyjnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ
  • Przewodnicząca Komisji stypendialnej programu POWER

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

  • Członek międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Network for Research on Supplementary Pensions, Niemcy
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Adres: Aleje Politechniki 8, 91-590 Łódź, budynek B9

Numer pokoju: 224

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2229-4084


Godziny przyjęć:

Konsultacje (w semestrze zimowym 2022/2023)/ Duty hours (in the winter semester 2022/2023)

Poniedziałki –  17:30-19:00, online na platformie Teams (poproszę o wcześniejsze umówienie poprzez email). Możliwe również konsultacje stacjonarne uzgadniane indywidualnie.

Monadays –  17:30-19:00, online meeting via Teams (please make an appointment via email first). On request on-site consultations can be arranged individually.

 


Obszary badawcze:

  • systemy emerytalne
  • państwo dobrobytu
  • zastosowania metod ilościowych