Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Kierowniczka Zakładu Humanistyki
 • Wydziałowa Pełnomocniczka ds. Równości
 • Członkini Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania realizacji Gender Equality Plan
 • Członkini Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania
 • Współorganizatorka Otwartych Seminariów Naukowych Człowiek-Biznes-Technologie
 • Członkini Wydziałowej Komisji Przetargowej
 • Członikini Wydziałowej Komisji Wyborczej
 • Kierowniczka projektu EU-CAB Comparative Analyses of European Identities in Business and Every-Day Behaviour, Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Redaktor naczelna Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus
 • Vice-Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich
 • Członkini Rady Programowej Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM
 • Członkini Rady Programowej Fundacji Łódzki Szlak Kobiet
 • Członkini International Political Science Association
 • Członkini Global Studies Research Network
 • Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 • Członkini Stowarzyszenia Rozwoju Kadr
 • Recenzentka w czasopismach naukowych: Gender, Work&Organization, Womens Studies International Forum, Przegląd Europejski, Polish Political Science Yearbook, Eastern Review, Folia Sociologica, Logos and Ethos, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Zarządzanie w kulturze, The International Journal of Interdisciplinary Global Studies, Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska, Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, Studia Socjologiczne, Kwartalnik Pedagogiczny.

Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 428

E-mail: edyta.pietrzak@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1878-7545


Godziny przyjęć:

 

Konsultacje w czasie sesji:

Poniedziałki 14.00-15.00 MS Teams

Proszę o wcześniejszą wiadomość.

 

 


Obszary badawcze:

 • Polityczność różnorodności i zarządzanie różnorodnością
 • Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie
 • Społeczno-polityczne konteksty zarządzania
 • Teorie społeczeństwa obywatelskiego
 • Prawa człowieka