Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Rady Kierunku Studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Koordynator współpracy pomiędzy Wydziałem OiZ a TÜV NORD POLSKA

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • członek Komitetu ds. Ochrony Bezstronności TÜV NORD POLSKA
 • członek Komitetu Technicznego ds. Systemów Zarządzania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • TRENER TÜV NORD POLSKA w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów w zakresie: Systemów zarządzania (wg ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC) oraz akredytacji laboratoriów.
 • Auditor Systemu Zarządzania Jakością TÜV NORD POLSKA

Adres: ul. Piotrkowska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 412

Telefon kontaktowy: 42 6313754

E-mail: joanna.mnich@p.lodz.pl

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-0196-9676


Godziny przyjęć:

GODZINY KONSULTACJI W semestrze zimowym

Środa 15.45-17.15 (budynek LODEX, pokój 20)

Konsultacje możliwe również na platformie MS TEAMS,  po wcześniejszym umówieniu.

UWAGA. Konsultacje w dniu 2.11.2022 nie odbędą się. W sprawach pilnych proszę o kontrakt mailowy lub poprzez TEAMS.


Obszary badawcze:

 • normalizacja i standaryzacja
 • system zarządzania jakością według norm serii ISO 9000
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności
 • wdrażanie, audytowanie i certyfikacja systemów zarządzania
 • audit wewnętrzny
 • podejście procesowe w zarządzaniu
 • przywództwo