Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania
 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • Członek Senatu Politechniki Łódzkiej
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich
 • Uczelniany Koordynator ds. szkoleń BHP dla studentów i doktoratów
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Biegły sądowy w zakresie bhp z listy Sądu Okręgowego w Łodzi
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju Kadr

Adres: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-54

E-mail: katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl

www: wwww.boczkowska.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8555-7817


Godziny przyjęć:

środa – 16-18:00/ aplikację MS Teams


Obszary badawcze:

 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • modelowanie wypadków przy pracy
 • kultura bezpieczeństwa
 • systemy zarządzania bhp
 • Bahavioral Based Safety