Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020 – 2024
  • Członek Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich na kadencję 2020 – 2024
  • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2020 – 2024
  • Access Officer - koordynator działań związanych z dostępnością jednostek PŁ dla osób niepełnosprawnych na Wydziale Organizacji i Zarządzania
  • Członek Rady Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

Adres: ul. Wólczańska 215, Bud. B9, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-54

E-mail: konrad.niziolek@p.lodz.pl

www: https://kzpil.p.lodz.pl/niziolek/


Godziny przyjęć:

 

Wtorek 20:00 – 21:30 na TEAMs


Obszary badawcze:

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie ryzykiem zawodowym

Badanie wypadków przy pracy

Systemy zarządzania BHP

Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zintegrowane systemy zarządzania

Zarządzanie wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy

Kapitał wiedzy/intelektualny w zakresie bezpieczeństwa pracy

Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy

Strategia bezpieczeństwa pracy

Relacje w zakresie bezpieczeństwa pracy

Partycypacja pracownicza w BHP