Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania
 • Dyrektor Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Ewaluacji Dyscyplin
 • Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Łódzkiej
 • Członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Organizacja i Zarządzanie

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Vice-prezes Łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego
 • Redaktor w czasopiśmie AUTEX RESEARCH JOURNAL
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi – 2017-2019
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi – do 2017-2019
 • Ekspert w Polish Circular Hotspot od 2018 - do chwili obecnej: http://circularhotspot.pl/pl/hotspot
 • Member of the Steering Committee of SAPIENS project: Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems is an Innovative Training Network (ITN) financed by the EU's Horizon2020: https://sapiensnetwork.eu
 • Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, https://paktplastikowy.pl

Adres: Al. Politechniki 8, 90-924 Łódź, Budynek B9, (Lodex)

Numer pokoju: 22

Telefon kontaktowy: 695102347

E-mail: malgorzata.koszewska@p.lodz.pl

www: researchgate.net/profile/Malgorzata-Koszewska

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-8324-4937


Godziny przyjęć:

Konsultacje w sem. zimowym 2022/2023

poniedziałki godz. 16-18

Konsultacje odbywać się będą na platformie MS Teams lub stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu

 


Obszary badawcze:

Wyzwania zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym dla:

 • modeli zachowań konsumentów
 • znakowania ekologicznego i społecznego
 • konsumenckiej oceny jakości
 • jakości i bezpieczeństwa produktu