Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Rady Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Opiekun d/s praktyk studenckich
 • Wydziałowy Koordynator programów "Diamentowa, Bursztynowa i Szmaragdowa Praktyka"

Pełnione funkcje poza Uczelnią:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi
 • Recenzent dla wydawnictwa MDPI oraz IDEAS SPREAD Publisher (Journal of Economics and Management Sciences)
 • Członek zespołu badawczego „OPI 4.0 - Organizational Problems of Industry 4.0"

Adres: ul. Wólczańska 221, 93-005 Łódź, budynek B17

Numer pokoju: 3.15

E-mail: michal.nowicki@p.lodz.pl

www: https://www.researchgate.net/profile/Michal_Nowicki9

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3307-5626


Godziny przyjęć:

KONSULTACJE W TRAKCIE SEMESTRU ZIMOWEGO RA 2022/2023

Wtorek / 16.15 – 17.00 / pokój 3.15 (Strefa Biznesu)

Czwartek / 17.15 – 18.00 / pokój 3.15 (Strefa Biznesu)

==============================================================================

Kontakt mailowy / MSteams michal.nowicki@p.lodz.pl

W sprawach pilnych telefoniczne +48 508 357 734


Obszary badawcze:

 1. Kształtowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych (szczególnie MSP)
 2. Industry 4.0 – rewolucja w przemyśle i towarzyszące jej wyzwania, bariery i korzyści
 3. Przedsiębiorczość i podejmowanie działalności gospodarczej (w tym źródła finansowania) oraz rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej: Zarządzanie w MSP: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, sposoby podnoszenia konkurencyjności
 5. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości oraz wpływ otoczenia na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
 6. Co-creation / Crowd Funding / Crowd Sourcing, czyli nowe trendy w zarządzaniu i prowadzeniu działalności biznesowej
 7. Funkcjonowanie i specyfika branży rozrywki elektronicznej i przemysłu kreatywnego
 8. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering)
 9. Teorie lokalizacyjne i ich znaczenie w naukach o zarządzaniu – lokalizacja, lokalizowanie i wirtualizacja lokalizacji