Pełnione funkcje na Wydziale i Uczelni:

  • Członek Rady Kierunku Studiów Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE Politechniki Łódzkiej

Adres: Aleje Politechniki 8, 91-590 Łódź, budynek B9

Numer pokoju: 236

Telefon kontaktowy: (42) 631-37-59

E-mail: ppomykalski@p.lodz.pl

www: www.linkedin.com/in/ppomykalski

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-9327-8479


Godziny przyjęć:

Proszę ustalić termin za pośrednictwem MS Teams lub mailowo.

 

 


Obszary badawcze:

Analiza finansowa

Wycena

Platformy cyfrowe