Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie LOGO_EFS.png

Projekt pt. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”
Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł Projektu: Studia Dualne na Kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18
Całkowita kwota realizacji Projektu: 2 700 751,26 zł
Dofinansowanie z EFS: 2 619 728,72 zł

Zadanie – Zajęcia z pracodawcami

Celem zadania jest uruchomienie kształcenia praktycznego w toku studiów, a efektem tych działań będzie podniesienie praktycznych kompetencji studentów.

Realizacja: w trakcie realizacji

Zadanie – Program staży

Celem zadania jest podniesienie praktycznych kompetencji 24 studentów w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji poprzez staże w firmach.

Realizacja: w trakcie realizacji

Zadanie – Wizyty studyjne

Celem zadania jest rozwój kompetencji menedżerskich wśród studentów, poprzez organizację pięciu wizyt studyjnych dla grupy studentów opartych na bazie Nowego Jedwabnego Szlaku.

Realizacja: W związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 wyjazdy nie odbędą się.

Zadanie – Szkolenia z języka obcego

Celem zadania jest uzyskanie kompetencji z języka angielskiego poprzez udział w dodatkowych zajęciach przez cztery ostatnie semestry studiów.

Realizacja: w trakcie realizacji

Zadanie – Szkoły letnie

Celem zadania jest zdobycie przez studentów dodatkowych kwalifikacji zawodowych zakończonych egzaminem i wydaniem certyfikatów.

Realizacja:
– Szkoła Letnia Zarządzania Projektami, która odbyła się w dniach 29.07-02.08.2019r. w Mikołajkach, to 5 dniowy program szkoleniowy, w trakcie którego zostały zrealizowane wykłady i ćwiczenia z zakresu zarządzania projektami. W ramach programu uczestnicy nabrali kompetencji miękkich i twardych, niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów. Szkolenie przygotowało uczestników do egzaminu i uzyskania certyfikatu zarządzania projektami w metodyce PRINCE2, który jest rozpoznawalny i uznawany w różnych sektorach/ branżach gospodarki.


– Szkoła Letnia Menedżer Jakości, która odbyła się w dniach 20-24.07.2020r. w Wiśle, to 5 dniowy intensywny program szkoleniowy z wykładami, ćwiczeniami i warsztatami, w trakcie którego zostały przekazane teoretyczne i praktyczne informacje z zakresu zarządzania jakością, w tym w szczególności systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji oraz środowiskowego, zgodnie z trzema normami ISO. W ramach programu uczestnicy Projektu nabyli kompetencje na potrzeby auditowania wewnętrznego. Szkolenie zakończono egzaminem na certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Certyfikat TUV Nord to światowy i uznany standard certyfikacji w zakresie zarządzania jakością i innych obszarach rozwoju kompetencji technicznych oraz systemach zarządzania. W Szkole Letniej udział wzięło 15 studentów Studiów Dualnych.

Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

to innowacyjna metoda równoległego kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć dydaktycznych w uczelni w trybie niestacjonarnym i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy, z uwzględnieniem wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia. Kształcenie praktyczne obejmuje 864 godzin stażu (za które stażysta otrzymuje wynagrodzenie) w przedsiębiorstwach w każdym roku akademickim oraz realizowanie przedmiotów praktycznych prowadzonych przez praktyków biznesowych. W trakcie studiów zaplanowano bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne oraz letnie szkoły, w ramach których istnieje możliwość odbywania bezpłatnych kursów, kończących się egzaminami certyfikującymi. Ponadto studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem certyfikującym TELC (The European Language Certificates).

Studia dualne I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

w trybie niestacjonarnym trwają 8 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym i zdobyciem tytułu zawodowego inżyniera. Ponieważ odbycie równoległych staży wraz z realizacją efektów kształcenia na studiach stacjonarnych byłoby niemożliwe, dlatego posłużono się innowacyjnym rozwiązaniem, polegającym na osadzeniu studiów dualnych w programie studiów niestacjonarnych. W trakcie studiów, w każdym roku, studenci uczęszczają na zajęcia w Uczelni, które realizowane są w weekendy. Umożliwia to odbywanie płatnych staży oraz realizację przedmiotów praktycznych w przedsiębiorstwach, które odbywać się będą w wybrane dni tygodnia. Po ukończeniu studiów dualnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na dowolnym kierunku.

Partnerami przemysłowymi Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w programach kształcenia praktycznego są następujące firmy:

 • BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • Delia Cosmetics Sp. z o.o.
 • FLEXTRONICS LOGISTICS POLAND Sp. z o. o.
 • Izodom 2000 Polska Sp. z o.o.
 • LUMILEDS POLAND S.A.
 • Nowa Szkoła Sp. z o.o.
 • ROSSMANN SDP Sp. z o. o.
 • Poczta Polska S.A.Belayo Ltd S.K.A
 • Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o.
 • Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o.
 • Corning Optical Communications Polska
 • Przedsiębiorstwo Prywatne Reza
 • Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Pliki do pobrania: