Wszystkie aktualne informacje dotyczące badań dostępne są pod adresem: 

https://www.p.lodz.pl/pl/badania-wstepne-okresowe-studenci