Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka umożliwia Ci ubieganie się o świadczenia pomocy materialnej w postaci: 

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów, terminy składania wniosków, regulamin, komunikaty dotyczące wszystkich powyższych świadczeń znajdziesz tutaj.

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akademicki 2021/2022

Studencie Wydziału Organizacji i Zarządzania pamiętaj ponadto, że przed upływem obowiązującego terminu wniesienia opłaty lub w ciągu 7 dni od zajścia okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany opłaty możesz złożyć wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej o ustalenie obniżonej opłaty za świadczone usługi edukacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami i opiniami. W razie wątpliwości kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo żądać dodatkowej dokumentacji lub opinii. 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym wydziałowym specjalistą: 

mgr Małgorzata Zylberberg 
Adres email: malgorzata.zylberberg@p.lodz.pl 
Telefon: (42) 631 33 69 
Pokój 46 
Godziny przyjęć

Reprezentanci Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zespole ds. opiniowania wniosków o pomoc materialną