Ważne informacje dotyczące wsparcia dla niepełnosprawnych studentów Politechniki Łódzkiej dostępne są pod adresem https://www.p.lodz.pl/pl/lista/wsparcie-dla-niepelnosprawnych-studentow-pl 

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji zdrowotnej i potrzebujesz wsparcia edukacyjnego skontaktuj  się z koordynatorem wydziałowym: 

dr inż. Aleksandra Polak-Sopińska
Koordynator ds. osób niepełnosprawnych  
Adres e-mail: aleksandra.polak-sopinska@p.lodz.pl