Egzamin kompetencyjny – podstawowe informacje dla studentów

Egzamin kompetencyjny – szczegółowe informacje dla studentów

Terminy egzaminów kompetencyjnych:

Zarządzanie (II stopień, studia stacjonarne)
25.05.2022 środa
22.06.2022 środa
14.09.2022 środa
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień, studia stacjonarne)
25.05.2022 środa
22.06.2022 środa
14.09.2022 środa
 
Zarządzanie (I stopień, studia stacjonarne), w tym Management

25.05.2022 środa
22.06.2022 środa
14.09.2022 środa
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopień, studia niestacjonarne)
21.05.2022 sobota
04.06.2022 sobota
25.06.2022 sobota
17.09.2022 sobota
Zarządzanie (II stopień, studia niestacjonarne)
21.05.2022 sobota
04.06.2022 sobota
17.09.2022 sobota